Letnia Akademia Biznesu’2014
cykl bezpłatnych spotkań dla przedsiębiorców


Spotkanie VI:  „Planowanie finansowe w Małym i Średnim
                           Przedsiębiorstwie (z uwzględnieniem zmian
                           kursów walut)”

Katowice –  21 sierpnia 2014  


Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach bieżącej edycji Letniej Akademii Biznesu’2014 zaprasza na spotkanie poświęcone zagadnieniom finansów w biznesie. Spotkanie odbędzie się 21 sierpnia 2014 r. w Centrum Konferencyjnym Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, przy ul. Jordana 18, w Katowicach w godzinach od 13.00 do 16.00.

Czy w firmie MŚP finanse są ważne? Czy planowanie w małej i średniej firmie jest konieczne? Ile czasu poświecić na operacyjne planowanie? A ile na planowanie strategiczne? To tylko niektóre pytania, na które musi odpowiedzieć sobie przedsiębiorca – i to bez względu na to, czy jest finansistą czy nie.
Celem spotkania będzie przekazanie najistotniejszych informacji w zakresie planowania finansowego począwszy od jego strategicznego charakteru, a skończywszy na praktycznym konstruowaniu planu finansowego małej firmy.
Zwrócimy szczególną uwagę na problematykę zmienności kursów walut i skutków, jakie te zmiany wywierają na plan finansowy, co jest istotnym elementem kontaktów handlowych z partnerami zagranicznymi.

Zaproszenie do udziału w spotkaniu kierujemy przede wszystkim do przedsiębiorców już działających na rynku z sektora MŚP , ale również do osób, które rozpoczęły niedawno lub planują rozpocząć działalność gospodarczą. Podczas spotkania będą mieli Państwo okazję podyskutować ze specjalistą, jak sprawnie zarządzać finansami w małej firmie oraz jak wykorzystywać informacje gospodarcze, żeby prowadzone działania w przedsiębiorstwie okazały się efektywne.

Spotkanie poprowadzi p. Piotr Rybicki, biegły rewident specjalizujący się w finansach firm szczególnie z sektora MŚP.

Aby zgłosić udział w spotkaniu, prosimy o wypełnienie dołączonej Karty Uczestnictwa i wysłać ją na numer faxu: (32) 72 85 803 lub na adres poczty elektronicznej enterprise@garr.pl do 19 sierpnia 2014 do gadz. 13.00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zachęcamy Państwa do wcześniejszego zadania pytań lub wskazania  zagadnień, które chcą Państwo poruszyć i wyjaśnić z ekspertem podczas  spotkania, poprzez wpisanie ich w karcie zgłoszeniowej.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami telefonu: (32) 72 85 865, (32) 72 85 903

Dokumenty do pobrania:


Zapraszamy !!

Ośrodek Enterprise Europe Network
Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Copyright © 2017 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl