Ośrodek Enterprise Europe Network przy Funduszu Górnośląskim S.A. Oddział w Katowicach, zaprasza przedsiębiorców do udziału w

IV edycji POLSKO – NIEMIECKIEJ GIEŁDY KOOPERACYJNEJ


Giełda odbędzie się 9 CZERWCA 2017 roku w ramach XII FORUM NOWEJ GOSPODARKI w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103.

Do udziału zapraszamy także przedsiębiorców z innych krajów.

Wiodącą tematyką XII Forum będzie gospodarka niskoemisyjna jako szansa dla województw śląskiego i małopolskiego, dlatego proponowane spotkania B2B skierowane są do podmiotów działających w następujących sektorach:

 • Technologie efektywności energetycznej
 • Efektywność energetyczna w budynkach (techniki budynkowe, techniki ogrzewania, techniki wentylacji, okna, oświetlenie)
 • Odnawialne źródła energii (fotowoltaika i technologie solarne, pompy ciepła, bioeenergia, małe elektrownie wodne)
 • Prawo i podatki
 • Techniki pomiarowe
 • Systemy zarządzania budynkiem/ systemy zarządzania energią/ rozwiązania IT


W tym roku giełda będzie również platformą wsparcia dla podmiotów poszukujących partnerów
do projektów badawczo-rozwojowych, dlatego też zachęcamy do umawiania spotkań z doradcami Regionalnego Punktu Kontaktowego programu Horyzont 2020 przy Politechnice Śląskiej, którzy będą obecni podczas giełdy.

Podobnie jak w zeszłych latach, udział w giełdzie kooperacyjnej zapowiedziały niemieckie firmy z partnerskiego Landu Północnej Nadrenii – Westfalii, operujące w powyższych sektorach. Cieszymy się, iż zainteresowanie udziałem wyrażają również firmy z innych krajów, które serdecznie zapraszamy.

Giełda B2B to wciąż jeden z najbardziej efektywnych sposobów na nawiązanie nowych kontaktów biznesowych z partnerami zagranicznymi.
Spotkania odbywają się w jednym dniu i w jednym miejscu, a udział w nich jest nieodpłatny.

WAŻNE INFORMACJE:

 • DO 6 CZERWCA 2017 - REJESTRACJA I UTWORZENIE PROFILU FIRMY NA STRONIE GIEŁDY
  https://b2bharmo.com/Katowice2017 
 • Prosimy nie odkładać rejestracji na ostatnia chwilę !Im szybciej umieszczą Państwo swój profil w systemie B2B, tym większe będą szanse na ułożenie przemyślanego harmonogramu spotkań, a tym samym znalezienie odpowiednich partnerów do współpracy.
 • do 7 czerwca 2017 - wybór partnerów do rozmów on line
 • 9 czerwca – Spotkania B2B w godzinach od 10.00 – 16.00
 • na kilka dni przed giełdą, każdy uczestnik będzie mógł pobrać swój indywidualny harmonogram spotkań ze strony internetowej
 • język spotkań: polski, niemiecki, angielski

Szczegółowe informacje na temat części konferencyjnej Forum znajdą Państwo na stronie www.forumng.pl 

Giełda kooperacyjna organizowana jest we współpracy z następującymi partnerami:

 • Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum
 • ośrodek Enterprise Europe Network – Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
 • ośrodek Enterprise Europe Network – ZENIT GmbH NRW.Europa
 • Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Ostrawie


W razie pytań prosimy o kontakt z ośrodkiem Enterprise Europe Network w Katowicach:

Ø  e-mail: enterprise@oddzial.fgsa.pl 

Ø  tel.: 32 72 85 865;   32 72 85 907;  32 72 85 829

 

Zapraszamy !!!

Ośrodek Enterprise Europe Network
Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach


Copyright © 2017 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl