W imieniu organizatorów tj. Regionalnego Punktu Kontaktowego funkcjonującego w Politechnice Śląskiej, ośrodka Enterprise Europe Network przy Funduszu Górnośląskim S.A. oraz Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej (CITT) zapraszamy Państwa na seminarium pt.:

Dzień Projektożerców

które odbędzie się 23 czerwca 2017 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Wydarzenie to będzie okazją dla naukowców i przedsiębiorców ze Śląska i Opolszczyzny do zapoznania się z nowymi możliwościami pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł, w tym: programów europejskich oraz międzynarodowych programów finansowanych przez instytucje krajowe.

Seminarium ma na celu przekrojowe przedstawienie całego wachlarza programów wspierających finansowanie projektów badawczych pod kątem szczegółowych zasad i wymogów stawianych przez jednostki je finansujące. Jednocześnie spotkanie stworzy możliwości nawiązania wzajemnej współpracy firm i jednostek badawczych.

W tym roku wydarzenie towarzyszyć będzie Międzynarodowym Targom Wynalazków i Innowacji Intarg 2017, którym patronuje Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin.

Prelegentami będą przedstawiciele instytucji finansujących. Wydarzenie organizowane jest we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach. Serdecznie zapraszamy !

Zapoznaj się z programem i zarejestruj już dziś.


Copyright © 2017 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl