Badanie ankietowe SME PANEL
Oświadczenia Zdrowotne dotyczące żywności


Ośrodek Enterprise Europe Network serdecznie zaprasza śląskich przedsiębiorców do udziału w kolejnym, realizowanym na zlecenie Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności) badaniu ankietowym SME PANEL.

Przedmiotowe badanie ma na celu wsparcie procesu oceny unijnego Rozporządzenia 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności.

Oświadczenie zdrowotne oznacza każde oświadczenie, które stwierdza, sugeruje lub daje do zrozumienia, że istnieje związek pomiędzy kategorią żywności, daną żywnością lub jednym z jej składników, a zdrowiem.

Badanie składa się z dwóch Ankiet: 

  • ANKIETA 1 - Profil składników odżywczych w produktach spożywczych opatrzonych oświadczeniami
  • ANKIETA 2 - Oświadczenia  dotyczące roślin i preparatów roślinnych oraz ogólne ramy prawne dla ich stosowania w żywności    


Do kogo skierowana jest to badanie?  

  • ANKIETA 1 skierowana jest do przedsiębiorstw działających we wszystkich sektorach związanych z żywnością oraz zajmujących się wszelkimi produktami żywnościowymi.
  • ANKIETA 2 dotyczy przedsiębiorstw, które produkują i / lub sprzedają żywność lub produkty lecznicze zawierające substancje roślinne.


Aby sprawdzić, czy są Państwo adresatem tej ankiety, proszę zapoznać się z przykładami działalności gospodarczej (kody NACE) wymienionymi na końcu każdego z kwestionariuszy. Ten wykaz powinien pomóc w rozwianiu ewentualnych wątpliwości.

Badanie jest również skierowane do producentów materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz środków ochrony roślin, itp.

Wypełnioną ankietę prosimy przesłać na adres: a.muzyczuk@oddzial.fgsa.pl do 20 czerwca 2017 r.

Do pobrania:  Dziękujemy za Państwa zaangażowanie i poświęcony czas !!


Copyright © 2017 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl