Badanie ankietowe SME PANEL
Regulacje UE dla rynku detergentów

Ośrodek Enterprise Europe Network serdecznie zaprasza śląskich przedsiębiorców do udziału w, realizowanym na zlecenie Komisji Europejskiej, badaniu ankietowym SME PANEL, które tym razem dotyczy Rozporządzenia (WE) NR 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów.

Przepisy tego Rozporządzenia wprowadzają zasady obrotu detergentami i środkami powierzchniowo czynnymi na terenie UE oraz ochrony przed ich negatywnym wpływem na środowisko naturalne i zdrowie człowieka

Rozporządzenie (WE) NR 648/2004 od czasu wprowadzenia w październiku 2005 roku nie było poddawane pełnej ewaluacji, dlatego też w kontekście wprowadzania programu sprawności i wydajności regulacyjnej REFIT (ang. Regulatory Fitness and Performance Program) oraz Strategii Lepszych Uregulowań Prawnych, ocena ex post jej wprowadzenia została uznana za niezbędną. Jej celem jest oszacowanie, czy cele rozporządzenia zostały osiągnięte, jeśli chodzi o efektywność, wydajność, istotność, spójność oraz wartość dodaną.

Dołączona Ankieta stanowi główne narzędzie oceny i weryfikacji tych przepisów. Uzyskane od przedsiębiorców odpowiedzi, opinie i komentarze zostaną przeanalizowane przez Komisję Europejską.

Ankieta skierowana jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z branży detergentów, na których działalność ma wpływ powyższa regulacja.

Wypełnioną ankietę prosimy przesłać na adres: a.muzyczuk@oddzial.fgsa.pl do 28 czerwca 2016 r.

Do pobrania:  


Dziękujemy za Państwa zaangażowanie i poświęcony czas !

Copyright © 2017 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl