Letnia Akademia Biznesu’2017:
"Ochrona własności intelektualnej w przedsiębiorstwie"
07.07.2017 Katowice


Ośrodek Enterprise Europe Network przy Funduszu Górnośląskim S.A. zaprasza Państwa do udziału w Letniej Akademii Biznesu’2017 (LAB’2017) organizowanej w najbliższych miesiącach przez ośrodek Enterprise Europe Network przy Oddziale Funduszu Górnośląskiego S.A.

Spotkanie I, poświęcone zagadnieniom ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwie, odbędzie się 7 lipca 2017 r. w Centrum Konferencyjnym Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, przy ul. Jordana 18 w Katowicach w godzinach od 10.00 do 13.00.

Zaproszenie do udziału w spotkaniu kierujemy przede wszystkim do przedsiębiorców już działających na rynku, ale również do osób, które rozpoczęły niedawno lub planują rozpocząć działalność gospodarczą.

Ochrona własności intelektualnej, a zwłaszcza przemysłowej, to zagadnienie bardzo istotne dla przedsiębiorców. Konieczność sprostania konkurencji na rynkach zagranicznych wymaga od polskich przedsiębiorstw większej aktywności na polu innowacyjności, warto więc poznać temat regulacji prawnych w tej dziedzinie, mając na względzie ochronę własnych interesów.

Aby zgłosić udział w spotkaniu, prosimy wypełnić załączoną Kartę Uczestnictwa i wysłać ją na adres poczty elektronicznej enterprise@oddzial.fgsa.pl do dnia 6 lipca 2017 r. do godz. 12. Potwierdzenie udziału otrzymają Państwo pocztą elektroniczną.

Uwaga: przesłanie wypełnionej Karty Uczestnictwa oraz otrzymanie zwrotnie potwierdzenia udziału (na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu)  jest warunkiem uczestniczenia w seminarium.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu:
(32) 72 85 829, 72 85 907.

Do pobrania:


Copyright © 2017 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl