Konsultacje on line w sprawie przyszłości Europy

Zachęcamy do udziału w ankiecie, za pośrednictwem której  mogą Państwo wyrazić opinię na temat pilnych problemów i wyzwań w Europie. Ankieta dotyczy zagadnień kluczowych dla wszystkich obywateli, m.in. imigracji, opieki zdrowotnej i edukacji.    


Wyniki prowadzonych konsultacji obywatelskich zostaną zaprezentowane przywódcom państw członkowskich podczas szczytu w Sybinie (Rumunia) 9 maja 2019 roku, zaledwie dwa tygodnie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Wypływające z nich wnioski będą miały wpływ na decyzje związane z kierunkiem rozwoju Europy.


Ankieta dostępna jest na stronie https://ec.europa.eu/commission/future-europe/consultation-future-europe_pl
Copyright © 2017 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl