Badanie ankietowe SME PANEL dotyczące zasad i wytycznych w zakresie wymiany danych między przedsiębiorstwami (B2B)

Ośrodek Enterprise Europe Network w Katowicach zachęca Państwa do udziału w, realizowanym na zlecenie Komisji Europejskiej, badaniu ankietowym SME PANEL, którego celem jest zebranie opinii od firm z sektora MŚP nt. jednolitego rynku cyfrowego oraz poprawy dostępności danych (danych nieosobowych) w gospodarce, takich jak:

  • dane będące w posiadaniu sektora publicznego („dane sektora publicznego”),
  • dane uzyskane w wyniku badań naukowych finansowanych ze środków publicznych oraz
  • dane będące w posiadaniu przedsiębiorstw.


Otrzymane za pośrednictwem ankiety, opinie i wnioski posłużą Komisji Europejskiej za  podstawę do wprowadzania ewentualnych zmian, czy poprawek do przepisów/zasad odnoszących się do tej tematyki.   

Załącznik:


Prosimy o wypełnienie dołączonej Ankiety i przesłanie jej na adres
  a.muzyczuk@oddzial.fgsa.pl
do 10 stycznia 2019 r.
Z góry dziękujemy za Państwa wkład i poświęcony czas!
Copyright © 2017 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl