Konsultacje UE na temat strategii wdrażania programu Horyzont Europa

W jaki sposób należy wdrożyć kolejny program badań i innowacji UE, aby osiągnąć jego ambitne cele? Co można uprościć? Jak radzić sobie z nowymi funkcjami programu? Jak powinny wyglądać dokumenty prawne, procesy i narzędzia?

Zachęcamy do wyrażenia swojej opinii. Konsultacje on line potrwają do 15 września 2019 r.


Opierając się na doświadczeniach programu Horyzont 2020, strategia wdrażania kolejnego programu ramowego (2021–2027) określi sposób zarządzania tym programem w praktyce. Celem Komisji jest  uproszczenie procedur, dostosowanie ich do nowości programu Horyzont Europa, przy zachowaniu wysokiego poziomu.


Badanie obejmuje cały cykl życia projektu, począwszy od organizacji konkursów, składania wniosków, oceny do raportowania, po wykorzystanie wyników.


Wyniki ankiety zostaną wykorzystane w dyskusjach podczas Europejskich Dni Badań i Innowacji w Brukseli w dniach 24–26 września.

 

ANKIETA on line
Copyright © 2019 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl