„Zielone” technologie w przemyśle
– spotkania z firmami norweskimi w Oslo
2 - 3 Marca 2020 r.Potrzebujesz finansowania i partnera do realizacji projektu z zakresu zielonych technologii? Nawiąż współpracę z norweskim partnerem i zwiększ swoje szanse na uzyskanie dotacji nawet do 8 000 000 złotych.

Zapraszamy przedsiębiorców do udziału w międzynarodowej giełdzie B2B i konferencji, która odbędzie się 2 marca 2020 roku w Oslo, w Norwegii.


Rejestracja na stronie >>> międzynarodowej giełdy kooperacyjnej>>>


Dla kogo przeznaczony jest udział w międzynarodowej giełdzie kooperacyjnej i konferencji?

Dla firm realizujących projekty pro-środowiskowe w przemyśle, których wynikiem są w szczególności:

 • Rozwój i wdrożenie “zielonych” procesów produkcji z użyciem automatyzacji, digitalizacji i robotyzacji procesów i technologii przemysłowych;
 • Zwiększenie efektywności produkcji i przemysłu ogółem;
 • Rozwój przyjaznych dla środowiska produktów/procesów/rozwiązań z elementami ICT.

Co można uzyskać?

 • Wpis do internetowego katalogu uczestników giełdy kooperacyjnej,
 • Indywidualny harmonogram spotkań,
 • Udział w wydarzeniu networkingowym (z poczęstunkiem) organizowanym po zakończeniu spotkań B2B, w godz. 17.00-20.00 – polecamy wykorzystanie tej nieformalnej okazji do nawiązywania kontaktów i prowadzenia dłuższych rozmów biznesowych,
 • Wsparcie logistyczne, pomoc przy rejestracji oraz podczas trwania giełdy,
 • Poczęstunek lunchowy w dniu imprezy.


JAK TO DZIAŁA?

 • Wszystkich zainteresowanych udziałem w giełdzie kooperacyjnej prosimy o wypełnienie formularza na stronie międzynarodowej giełdy kooperacyjnej;
  • Uczestnicy opisują krótko potencjalny projekt grantowy oraz rolę poszukiwanego partnera norweskiego w formularzu rejestracyjnym on-line.
  • Treść formularza podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez organizatorów;
 • Dane zarejestrowanych firm umieszczane są w katalogu uczestników giełdy kooperacyjnej;
 • Z katalogu on-line zarejestrowani uczestnicy dokonują wyboru firm, z którymi chcieliby spotkać się podczas giełdy;
 • 2 marca 2020 r., przy ponumerowanych stolikach, odbędą się serie uprzednio zaaranżowanych 20-minutowych, indywidualnych spotkań.


KOSZTY

Udział w giełdzie kooperacyjnej i towarzyszących jej wydarzeniach jest bezpłatny.


W celu pokrycia kosztów transportu i zakwaterowania można skorzystać z programu wsparcia na utworzenie partnerstwa (Travel Grants), do którego nabór otwarty jest do końca stycznia 2020 r. Ryczałtowa kwota dofinansowania wynosi 1200 euro. W przypadku pytań szczegółowych na temat składania wniosków o Travel Grants prosimy o kontakt pod adresem partnerstwo@parp.gov.pl lub nr tel. 22 432 71 90 codziennie w godz. 13.00-15.00.


W przypadku nieskorzystania z powyższego wsparcia, uczestnicy pokrywają koszty transportu i zakwaterowania we własnym zakresie.


Granty Norweskie


Do 31 marca trwa nabór wniosków o Granty Norweskie w sekcji „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. PARP oferuje wsparcie dla opracowania i wprowadzania  innowacji produktowych lub procesowych, które zmniejszają negatywny wpływ firmy na  środowisko. Rozwiązania te powinny być nowe przynajmniej w wymiarze firmy, choć zachęcamy do tworzenia (B+R) i komercjalizacji rozwiązań innowacyjnych w skali rynku. Dotacje mogą pokryć do 70% kosztów kwalifikowanych i wynosić nawet 8 mln złotych.


Czynnikiem zwiększającym szanse otrzymania grantu jest realizacja projektu grantowego w partnerstwie z podmiotem norweskim, dlatego zachęcamy do udziału w giełdzie kooperacyjnej firmy, które współpracują już z Norwegią lub mają pomysł na wspólne przedsięwzięcie biznesowe z podmiotem norweskim. Spotkania b2b to efektywny, tani i wygodny sposób na przedstawienie się wielu potencjalnym partnerom biznesowym w jednym miejscu i czasie.

 

Zarejestruj się już dzisiaj


Wszystkich zainteresowanych udziałem w giełdzie kooperacyjnej prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie, na której znajduje się także program imprezy.

Uwaga! W przypadku dużej liczby chętnych organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru firm uczestniczących w wydarzeniu.


Organizatorami są Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Innovation Norway.


Oficjalnym językiem spotkań będzie angielski.


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !!

Zespół Enterprise Europe Network Katowice
Fundusz Górnośląski SA

Kontakt:

Email: enterprise@oddzial.fgsa.pl 

tel.: +48 32 72 85 829, -265, - 903, - 907

Copyright © 2020 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl