SME Panels to inicjatywa Komisji Europejskiej polegająca na opracowaniu badania ankietowego dotyczącego konkretnego sektora gospodarki, branży, czy grupy urządzeń, co do których przewiduje się wprowadzenie nowych regulacji prawnych, bądź zmian w dotychczasowych przepisach. Panele są ogłaszane kilka razy do roku. Treść takiego ogłoszenia wraz z Ankietą trafia do ośrodków sieci Enterprise Europe Network, które maja za zadanie przekazać te informacje zainteresowanym przedsiębiorcom, a następnie wprowadzić zawarte w ankietach dane do systemu administrowanego przez Komisję Europejską.

Przedsiębiorco !

Skontaktuj się ze naszym ośrodkiem Enterprise Europe Network i dowiedz się, jak możesz włączyć się w inicjatywę SME PANEL. Udzielimy Ci informacji nt. zrealizowanych projektów, zorientujemy się, czego dotyczyć będzie tematyka planowanych paneli.

Informacje o bieżących Panelach będą zamieszczane na naszej stronie internetowej w rubryce "Aktualności".Copyright © 2020 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl