Komisja Europejska we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym przygotowała dokument "Zamówienia publiczne – porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych".

 

Poradnik dotyczący zamówień publicznych, który ma pomóc przedstawicielom administracji publicznej i beneficjentom w optymalnym wykorzystaniu inwestycji UE. Dostępny jest we wszystkich językach na stronie:

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_public_proc_pl.pdf


Copyright © 2020 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl