Klub spólny Rynek seminarium pt. Pomoc publiczna 2012.08.10 Katowice


Klub „Wspólny Rynek” – seminarium pt. „ Pomoc publiczna – warunki dostępności i obowiązki przedsiębiorców otrzymujących pomoc”, 10.08.2012, Katowice


Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na seminarium w ramach stałego cyklu Klubu „Wspólny Rynek”, poświęcone tematyce pomocy publicznej dla przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów jej dostępności i obowiązków przedsiębiorcy przyjmującego pomoc. Spotkanie odbędzie się 10 sierpnia 2012r. w Centrum Konferencyjnym Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, przy ul. Jordana 18, Katowicach w godzinach od 10.00 do 13.00.

Zaproszenie kierujemy do właścicieli, kadry zarządzającej i kierowniczej oraz pracowników mikro, małych i średnich firm, zarejestrowanych (posiadających siedzibę) lub posiadających strukturę organizacyjną (jednostkę, oddział, filię, przedstawicielstwo) na terenie woj. śląskiego.

Spotkanie ma na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat podstaw prawnych udzielania pomocy publicznej, ograniczeń w korzystaniu z pomocy publicznej, jak również obowiązków podmiotów ubiegających się o pomoc publiczną. Każde wsparcie podmiotu, prowadzącego działalność gospodarczą czyli oferującego dobra i usługi na danym rynku, ze strony instytucji publicznych może mieć charakter pomocy publicznej. Pomocą publiczną są nie tylko ulgi różnego rodzaju i bezzwrotne dotacje (również ze źródeł unijnych), ale także preferencyjne kredyty i pożyczki, preferencyjne warunki sprzedaży, wynajmu lub dzierżawy majątku publicznego, gwarancje i poręczenia, a nawet pomoc doradcza czy szkoleniowa. Spotkanie poprowadzi p. Iwona Czaplikowska – konsultantka Enterprise Europe Network specjalizująca się w tematyce pomocy publicznej.

Aby zgłosić swój udział, prosimy o wypełnienie Karty Uczestnictwa i przesłanie jej faxem na numer 32 72 85 803 lub na adres poczty elektronicznej enterprise@garr.pl najpóźniej do 09.08.2012, do godz. 12.00.  Informacja o potwierdzeniu udziału w spotkaniu zostanie przesłana na wskazany adres e-mailowy.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami telefonu:(32) 72 85 828, 72 85 903. 

 

Dokumenty do pobrania:

Zapraszamy !!
Zespół Enterprise Europe NetworkSzukaj

Newsletter


 

 

 


 

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
ul. Powstańców 17
40-039 Katowice
Copyright © 2010 by GARR S.A.
tworzenie stron www: aptus.pl