O nas


Enterprise Europe Network w Katowicach

 

Z przyjemnością informujemy, że na podstawie umowy ramowej zawartej z Komisją Europejską, od 1 stycznia 2008 działalność rozpoczęła nowa sieć Enterprise Europe Network (EEN). Jest to kontynuacja sieci Centrum Euro Info, która zakończyła swoją działalność 31 grudnia 2007r. Będąc partnerem Sieci Euro Info realizowaliśmy zadania, polegające na przygotowaniu śląskich przedsiębiorców do integracji ze strukturami europejskimi oraz ułatwieniu im dostępu do Jednolitego Rynku Unii Europejskiej.

 

Ponownie uznani za wiarygodnego i doświadczonego partnera zostaliśmy wybrani do prowadzenia ośrodka informacyjno-doradczego, już w ramach nowej sieci EEN. Sieć EEN to ponad 500 ośrodków informacyjno-doradczych zlokalizowanych w prawie 40 krajach Europy i świata - praktycznie największa na świecie sieć wspierająca biznes. Jej zadaniem jest wspieranie działalności innowacyjnej, zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych oraz świadczenie na poziomie regionalnym usług wsparcia dla biznesu.

 

W Polsce wyłonionych zostało 30 regionalnych instytucji i organizacji, które działają w ramach 4 konsorcjów. Na południu Polski działa konsorcjum Business Support Network South Poland (BSN South Poland), które obejmuje swoim zasięgiem następujące województwa: małopolskie, świętokrzyskie oraz podkarpackie.

 

Konsorcjum BSN South Poland tworzą:


·         Politechnika Krakowska Centrum Transferu Technologii 

·         Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa w Kielcach - koordynator

·         Fundusz Górnośląski SA Oddział w Katowicach

·         Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości I Rozwoju sp. z o.o.

·         Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii

·         Izba Przemysłowo – Handlowa w Krakowie

·         Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

·         Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”

·         Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie


 

Sieć oferuje przedsiębiorcom usługi w zakresie:

·         informacji nt. prawa, polityk i programów Unii Europejskiej

·         rozwijania współpracy podmiotów gospodarczych, w tym współpracy międzynarodowej

·         stymulowania potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw oraz transferu technologii i wiedzy

·         możliwości udziału MSP w Programie HORYZONT 2020

 

Zapraszamy Państwa do korzystania ze strony internetowej naszego konsorcjum: www.een.net.pl oraz krajową stroną internetową: www.een.org.pl, cieszącą się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców.

 

Zobacz film o sieci Enterprise EuropeCopyright © 2017 by FG S.A. tworzenie stron www: aptus.pl