Enterprise Europe Network

Oferta dla firm

Publikacje

Opinie

Polecane strony

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - „RODO”, informujemy, że administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Fundusz Górnośląski S.A., 40-086 Katowice, ul. Sokolska 8. Podane dane będą przetwarzane w celu  realizacji zadań ośrodka Enterprise Europe Network przy FGSA, celach sprawozdawczych oraz rozliczenia i kontroli projektu Enterprise Europe Network, jak również ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Więcej informacji na stronie: Ochrona danych osobowych / Informacja o ochronie danych osobowych dla platformy IT EEN PLData protection notice for the EEN IT platform (ENG)

 

O nas

Sieć Enterprise Europe Network (EEN) działa od 1 stycznia 2008, została ona powołana w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme 2007 - 2013 -CIP), a  w  obecnej perspektywie finansowej UE jest współfinansowana ze środków  Programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises – COSME) oraz środków  Ministerstwa Rozwoju.

Sieć EEN oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom kompleksowe usługi, które mają im pomóc w pełni rozwinąć ich potencjał i zdolności innowacyjne. Enterprise Europe Network jest także pośrednikiem umożliwiającym instytucjom Unii Europejskiej pełniejszą orientację w potrzebach małych i średnich przedsiębiorstw.

Enterprise Europe Network to więcej niż pojedyncze ośrodki rozmieszczone w różnych krajach i regionach. Wyjątkowa wartość i możliwości Enterprise Europe Network wypływają ze ścisłej współpracy ośrodków, polegającej na wymianie potrzebnych Klientowi informacji oraz dostęp do wspólnych baz zawierających profile firm szukających partnerów zagranicznych.

Obecnie działa ponad 470 ośrodków Enterprise Europe Network, w 69 krajach na świecie.
W Polsce wyłonionych zostało 30 regionalnych instytucji i organizacji, które działają w ramach czterech konsorcjów. Na południu Polski działa konsorcjum Enterprise Europe Network  South Poland, które obejmuje swoim zasięgiem następujące województwa: małopolskie, świętokrzyskie oraz podkarpackie.


Działalność Sieci w liczbach - do pobrania Enterprise Europe Network infografika (.pdf).


Konsorcjum ośrodków Enterprise Europe network tworzą:

 • Politechnika Krakowska Centrum Transferu Technologii
 • Staropolska Izba Przemysłowo - Handlowa w Kielcach
 • Fundusz Górnośląski S.A.
 • Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o.
 • Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.  – koordynator
 • Izba Przemysłowo – Handlowa w Krakowie
 • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza"
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie


Sieć oferuje przedsiębiorcom usługi w zakresie:

 • informacji nt. prawa, polityk i programów Unii Europejskiej
 • rozwijania współpracy podmiotów gospodarczych, w tym współpracy międzynarodowej
 • stymulowania potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw oraz transferu technologii i wiedzy
 • możliwości udziału MSP w Programie HORYZONT EUROPA


Copyright © 2020 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl