Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych przedsiębiorców, uruchomiliśmy nową usługę polegającą na wyszukiwaniu ogłoszeń o przetargach publicznych w zakresie dostaw, robót budowlanych oraz usług w krajach Unii Europejskiej.

Zgodnie z obowiązującym prawem unijnym zamówienia publiczne, których wartość przekracza określone progi finansowe, muszą być ogłoszone w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Wykorzystując zasoby intenetowej aplikacji Tender Elecronic Daily zapewnimy zainteresowanym przedsiębiorcom dostęp do najnowszych opublikowanych ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym UE.

Takie informacje będziemy przekazywać Państwu regularnie, na adres mailowy firmy, zgodnie ze złożonym na formularzu zgłoszeniowym zapotrzebowaniem.


Do pobrania zapytanie o przetargach:Copyright © 2020 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl