Ochrona danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundusz Górnośląski S.A., Katowice, (dalej FG SA, Spółka) z siedzibą w Katowicach (kod pocztowy 40-086), ul. Sokolska 8. Z administratorem można się skontaktować pisemnie na adres siedziby Spółki lub pod adresem e-mail: fg@fgsa.pl.

Fundusz Górnośląski SA wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych pod adresem e-mail: dane.osobowe@fgsa.pl.


Do pobrania pełna wersja dokumentu: 
Copyright © 2020 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl