Enterprise Europe Network

Oferta dla firm

Publikacje

Opinie

Polecane strony

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - „RODO”, informujemy, że administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Fundusz Górnośląski S.A., 40-086 Katowice, ul. Sokolska 8. Podane dane będą przetwarzane w celu  realizacji zadań ośrodka Enterprise Europe Network przy FGSA, celach sprawozdawczych oraz rozliczenia i kontroli projektu Enterprise Europe Network, jak również ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Więcej informacji na stronie: Ochrona danych osobowych / Informacja o ochronie danych osobowych dla platformy IT EEN PLData protection notice for the EEN IT platform (ENG)

 


SME Feedback - o co tu chodzi?

 

Konsultanci ośrodków Enterprise Europe Network:

è zbierają informacje zwrotne (opinie, wnioski) od MŚP na ważne tematy związane z planowanymi zmianami w dziedzinie prawa i polityk Unii Europejskiej, mającymi bezpośredni wpływ na sektor biznesu,

è aktywnie promują wszystkie dostępne narzędzia UE, umożliwiające firmom wypowiedzenie się  w istotnych dla nich kwestiach,

è publikują i rozpowszechniają, w formie raportów otrzymanych z Komisji Europejskiej,  wyniki konsultacji  przeprowadzonych wśród MŚP – „feedback after feedback”

 

Sieć Enterprise Europe Network to kluczowy kanał komunikacji MŚP z Komisją Europejską


Jak można przekazać opinię?

o   Konsultacje Publiczne on line, kierowane do obywateli i/lub przedsiębiorców – publikowane również na portalu „Wyraź swoją opinię

o   Badania ankietowe „SME Panel” - dedykowane poszczególnym branżom lub kierowane do całego sektora  MŚP. Wybrane tematy zrealizowanych dotąd paneli: dyrektywa w sprawie opóźnień w płatnościach, rozporządzenie REACH, modernizacja prawa spółek na potrzeby cyfryzacji, materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością, dostęp i funkcjonowanie rynku transportu wodnego śródlądowego w Europie, cyberbezpieczeństwo, itp.

o   „Twoja Europa – Porady” - serwis informacyjno-doradczy dla obywateli i przedsiębiorstw, zawiera praktyczne informacje na temat praw przysługujących obywatelom i przedsiębiorstwom w Europie. Informacje te dotyczą między innymi: pobytu, studiów, pracy, zakupów, podróży oraz – w przypadku firm – prowadzenia działalności gospodarczej w UE.

o   Baza SMOT (Single Market Obstacle Tool) – narzędzie do wykrywania przeszkód na Jednolitym Rynku UE

o   SOLVIT - bezpłatny system, który pomaga rozwiązywać problemy wynikające z niewłaściwego zastosowania europejskiego prawa przez urzędy innych państw Unii Europejskiej, Norwegii, Lichtensteinu oraz Islandii. Centrum SOLVIT Polska zapewnia wsparcie zarówno polskim obywatelom, mieszkającym w tych krajach, jak i przedsiębiorcom, którzy oferują usługi transgraniczne.


SME Fedback  - korzyści dla firm:

- poprawa jakości prawa UE,

- możliwość realnego wpływania na dostosowanie przepisów UE do oczekiwań sektora biznesu. 

 

Przedsiębiorco wypowiedz się! Masz taką możliwość!

 

Copyright © 2020 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl