Międzynarodowe spotkania B2B
VII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw
19-20 października 2017, Katowice


GIEŁDA NIE JEST SKIEROWANA DO KONKRETNEJ BRANŻY, MOGĄ WZIĄĆ W NIEJ UDZIAŁ FIRMY Z RÓŻNYCH SEKTORÓW GOSPODARKI.


UCZESTNICTWO W GIEŁDZIE JEST NIEODPŁATNE.

Zeszłoroczna edycja giełdy zakończyła się pełnym sukcesem. Przedsiębiorcy mieli okazję spotkać się z firmami z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Czech, Mołdawii i Indii. W trakcie dwóch dni odbyło się blisko 150 spotkań.

Organizatorzy zapewniają wszelką pomoc techniczną związaną z rejestracją na giełdę, terminarzem spotkań w trakcie trwania giełdy oraz udzielą dodatkowych informacji biznesowych po zakończeniu giełdy.


REJESTRACJA na GIEŁDĘ – 3 proste KROKI: 

  1. rejestracja profilu firmy on-line na stronie https://b2bharmo.com/Kongres2017 - elektroniczne potwierdzenie
  2. rezerwacja spotkań z wybranymi przez firmę partnerami, akceptacja przychodzących od innych firm zaproszeń
  3. uzyskanie ostatecznego, indywidualnego harmonogramu spotkań


WAŻNE DATY:

  • rejestracja: do 13.10.2017
  • wybór partnerów on-line: do 16.10.2017
  • spotkania B2B: 19.10.2017 w godz. od 09:00 do 16:00;
                               20.10.2017 od 09:00 – 12:00    
  • czas trwania spotkania: 20 min.


 
MIEJSCE GIEŁDY:

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach: http://www.mckkatowice.pl/pl  

 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!


Enterprise Europe Network Katowice / Fundusz Górnośląski S.A. – Oddział w Katowicach

Anna Muzyczuk – tel. 32 72 85 829, a.muzyczuk@oddzial.fgsa.pl
Anna Hojn – tel. 32 72 85 265, a.hojn@oddzial.fgsa.pl
Renata Jawor – tel. 32 72 85 907, r.jawor@oddzial.fgsa.pl  


Copyright © 2020 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl