Podsumowanie badania ankietowego SME PANEL dotyczącego Rozporządzenia CLP

Na przełomie czerwca i lipca ubiegłego roku nasz ośrodek przeprowadzał na zlecenie Komisji Europejskiej badanie ankietowe skierowane do firm z branży chemicznej: 

"Prawo w zakresie zarządzania ryzykiem w odniesieniu do chemikaliów (bez rozporządzenia REACH), w szczególności rozporządzenie CLP i powiązane przepisy"


Więcej…››


Teraz mamy przyjemność przekazać Państwu, opracowane przez Komisję Europejską, podsumowanie odnośnie tego właśnie badania.

Dokument dostępny jest w wersji angielskiej.  

 
Do pobraniaCopyright © 2017 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl