Badanie ankietowe SME PANEL: Prawodawstwo UE w zakresie środków ochrony roślin i pozostałości pestycydów

Ośrodek Enterprise Europe Network serdecznie zaprasza mikro-, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) działających na terenie województwa śląskiego do udziału w kolejnym, realizowanym na zlecenie Komisji Europejskiej, badaniu ankietowym SME PANEL. Celem obecnie prowadzonego badania jest zebranie opinii na temat prawodawstwa UE w zakresie pestycydów (rozporządzenie WE 1107/2009) oraz pozostałości pestycydów (rozporządzenie WE 396/2005).

Za pośrednictwem ankiety chcemy uzyskać od Państwa informacje na temat funkcjonowania obowiązujących przepisów w zakresie zatwierdzania substancji czynnych, udzielania zezwoleń na pestycydy oraz ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów.

Ankieta adresowana jest do następujących typów firm:

  1. Producent środków ochrony roślin
  2. Działalność rolna
  3. Przetwórca/wytwórca produktów paszowych
  4. Przetwórca/wytwórca produktów spożywczych
  5. Sprzedawca hurtowy produktów spożywczych/paszowych (w tym na przywóz/wywóz)
  6. Sprzedawca detaliczny (przedsiębiorstwo wyspecjalizowane lub niewyspecjalizowane działające głównie w obszarze sektora spożywczego/paszowego)
  7. Transport/przechowywanie/pakowanie (przedsiębiorstwo wyspecjalizowane lub niewyspecjalizowane działające głównie w obszarze sektora spożywczego/paszowego) 

Ze względu na pytania dotyczące konkurencyjności, obrotu oraz rynków przedsiębiorstwa, ankieta skierowana jest do kadr kierowniczych MŚP.

Wyniki ankiety są kluczowe dla określenia wpływu obowiązujących przepisów na MŚP i zostaną wykorzystane do oceny, w jakim zakresie obecne przepisy spełniają swoje zadanie, oraz do przygotowania odpowiednich rozwiązań politycznych, w tym potencjalnych przyszłych zmian w przepisach.

Wypełnioną Ankietę prosimy przesłać na adres a.muzyczuk@oddzial.fgsa.pl do 11 stycznia 2018 r. 

Z góry dziękujemy za Państwa wkład i poświęcony czas!


Dokumenty do pobrania:
Copyright © 2017 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl