Badanie ankietowe SME PANEL
w sprawie elektronicznych dokumentów przewozowych

Ośrodek Enterprise Europe Network w Katowicach gorąco zachęca do udziału w, realizowanym na zlecenie Komisji Europejskiej, badaniu ankietowym SME PANEL. Ankieta skierowana jest do firm (MŚP) korzystających lub planujących korzystać z elektronicznych dokumentów przewozowych, które, w odniesieniu do operacji transportowych, pełnią rolę np.:  

  • Wysyłającego (każda firma korzystająca z usług transportowych)
  • Spedytora / Dostawcy usług logistycznych
  • Przewoźnika
  • Końcowego odbiorcy przesyłek
  • Dostawcy rozwiązań informatycznych

Digitalizacja umożliwia zwiększenie wydajności, wiarygodności i opłacalności w obszarze transportu i logistyki. Stosowanie dokumentów elektronicznych zamiast papierowych powinno przynieść istotne korzyści w postaci uproszczenia administracji i oszczędności kosztów. Jednak większość dokumentów wykorzystywanych na potrzeby transportu towarowego nadal jest wydawana, przekazywana i archiwizowana na papierze. Komisja Europejska poszukuje sposobów, które pozwolą na pełne wykorzystanie potencjału digitalizacji dokumentów przewozowych we wszystkich rodzajach transportu towarowego.
                 
Celem niniejszego badania jest zebranie opinii i obaw MŚP dotyczących następujących kwestii:

  • czy i w jakim stopniu MŚP korzystają z elektronicznych dokumentów przewozowych
  • czy stosowanie elektronicznych dokumentów przewozowych może przynieść korzyści dla MŚP
  • jakie są powody, dla których MŚP nie korzystają z dokumentów elektronicznych
  • co może zrobić Komisja, aby ułatwić MŚP korzystanie z elektronicznych dokumentów przewozowych

Ankieta  jest dostępna on line na stronie: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ff117293-d278-4d61-b406-474de8e9a7e2?draftid=f6020785-2a84-40a4-90e7-16c871be30af&surveylanguage=PL

Ważna informacja !


W ostatnim polu Ankiety prosimy o wprowadzenie 7-cyfrowego numeru identyfikacyjnego naszego ośrodka Enterprise Europe Network: PL00856

Ankieta będzie dla Państwa dostępna do 16 stycznia 2017 r.
  

Zachęcamy do rozwijania odpowiedzi w przewidzianych do tego celu polach tekstowych. Ponadto, jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w późniejszych ankietach skierowanych do zainteresowanych podmiotów posiadających szczególną wiedzę specjalistyczną w kwestiach prawnych, administracyjnych lub technicznych, prosimy to zaznaczyć na końcu niniejszej ankiety. Jeśli uważają Państwo, że w niniejszym kwestionariuszu nie poruszono problemów, które chcieliby Państwo zasygnalizować, prosimy o informację zwrotną na adres: MOVE-DIGITAL-TRANSPORT@ec.europa.eu  
Więcej informacji można znaleźć w dokumencie „Inception Impact Assessment” (Wstępna ocena skutków) na stronie internetowej:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3807523_en


Z góry dziękujemy za Państwa wkład i poświęcony czas !


Copyright © 2017 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl