Ocena usług oferowanych przez ośrodek EEN – ANKIETA

Szanowni Przedsiębiorcy !

Mając na uwadze stałe podnoszenie poziomu jakości oferowanych usług, ośrodka Enterprise Europe Network (EEN) przy Funduszu Górnośląskim S.A. Oddział w Katowicach, uprzejmie prosimy o wypełnienie dołączonej ankiety.
Ankieta jest bardzo krótka, jej wypełnienie nie zajmie Państwu więcej niż 10 min.
System oceny, jaki wykorzystaliśmy w ankiecie opiera się na skali liczbowej 1- 5, gdzie 1 to ocena najniższa, a 5 najwyższa.
Dla ułatwienia w nawiasach podajemy pewne elementy, które należy wziąć pod uwagę przy udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie. Przy każdym pytaniu, dodatkowo, umieściliśmy puste pole na ewentualne sugestie, czy uwagi.

Z góry dziękujemy za wypełnienie ankiety.
Dzięki Państwa opiniom będziemy mogli na bieżąco ulepszać naszą ofertę i dostosowywać ją do realnych potrzeb przedsiębiorców.

Zespół Enterprise Europe Network


KOMENTARZ

KOMENTARZ

KOMENTARZ

KOMENTARZ

5. Prosimy o podanie danych (opcjonalnie):
Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Adres www
Copyright © 2017 by FG S.A. tworzenie stron www: aptus.pl