Ocena portali informacyjnych Unii Europejskiej Your Europe i Access2Markets

Ocena portali informacyjnych Unii Europejskiej Your Europe i Access2Markets  

Zapraszamy do udziału w ankiecie skierowanej do MŚP oraz instytucji otoczenia biznesu!

 

Aby wspomóc firmy w handlu transgranicznym w UE, Komisja Europejska (Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP) udostępnia, za pośrednictwem portali internetowych Your Europe i Access2Markets, szczegółowe informacje na temat przepisów dotyczących poszczególnych produktów, podatku VAT i akcyzy.

     

Niniejsze badanie zostało uruchomione w celu udoskonalenia tych dwóch źródeł informacji, tak by jak najlepiej odpowiadały na aktualne potrzeby i były przyjazne dla użytkownika.   

Opinie i wnioski zebrane od firm z sektora MŚP stanowić będą kluczową część prowadzonego badania.

Link do ankiety: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUPortalsSurvey (pole wyboru wersji językowej znajduje się po prawej stronie)

 

WAŻNE!

W punkcie 2.2 ankiety należy podać 7-elementowy kod ośrodka Enterprise Europe Network w Katowicach: PL00856

 

Ankieta będzie dostępna do 31 października 2021 r.

 

Ci z Państwa, którzy zechcą wziąć udział w bardziej pogłębionej dyskusji z przedstawicielami zespołu badawczego zajmującego się tym tematem, mogą wysłać wiadomość e-mail na adres nils.brandsma@oxfordresearch.se (wymiana wniosków/opinii, możliwość zadania pytania, umówienie indywidualnej rozmowy).


Copyright © 2020 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl