Warsztaty online:
"Wybór dobrego momentu do przeprowadzenia transakcji walutowej - z wykorzystaniem sygnałów płynących ze wskaźnika Stochastic."
21 października 2021, godz.: 11.00 - 13.00

Zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnych warsztatach online, które odbędą się 21.10.2021 r.

Spotkanie kierowane jest głównie do osób, które osobiście przeprowadzają transakcje wymiany walut w swoich firmach (sprzedaż waluty z eksportu oraz zakup waluty na płatności importowe), lub do osób nadzorujących takie transakcje. Dla takich osób webinar będzie bardzo praktyczny i konkretny.

W mniejszym stopniu korzyści z webinaru uzyskają osoby zajmujące się kwestiami księgowymi oraz handlowymi w firmie. Niemniej jednak, osoby takie także dowiedzą się sporo interesujących informacji.

Prowadzący warsztaty (pan Jacek Maliszewski - główny ekonomista DMK - z 25 letnim doświadczeniem na rynku walutowym) przedstawi słuchaczom jego ulubioną strategię, pomocną w ustalaniu momentu dokonywania przewalutowań (sprzedaży waluty oraz zakupu waluty).

Strategia ta polega na zamykaniu pozycji walutowej (neutralizowaniu ryzyka kursowego) w odpowiednich momentach czasu, z wykorzystaniem wskaźnika Stochastic - jako wskaźnika analizy technicznej wykresów kursów walut. Strategia ta jest oparta na obiektywnych sygnałach płynących z rynku walutowego. W telegraficznym skrócie - metoda ta pozwala "wyłapywać górki na sprzedaż waluty oraz dołki pod zakup waluty".


Warsztaty będą składać się z dwóch części:

1. W części pierwszej prowadzący przedstawi najnowsze prognozy trzech kursów walutowych: EUR/PLN, USD/PLN oraz EUR/USD. Omówiona zostanie bieżąca sytuacja na tych trzech rynkach oraz wskazane zostaną plany działań i zalecenia dla importerów oraz eksporterów - na podstawie sygnałów analizy technicznej.

2. W drugiej części omówiony zostanie wskaźnik Stochastic. Prowadzący wyjaśni: kiedy wskaźnik ten ma zastosowanie, kiedy pojawia się sygnał, a kiedy występuje szum. Prawidłowe reagowanie na sygnały oraz ignorowanie szumu pozwala uzyskiwać zdecydowanie lepsze efekty w procesie zarządzania ryzykiem kursowym oraz w procesie przewalutowania jednej waluty na drugą.

Prowadzący wskaże bieżące sygnały oddzielnie dla importerów oraz eksporterów z dodatkowym podziałem na dwie waluty: EUR oraz USD.


Uczestnicy spotkania otrzymają pamiątkową książę, którego autorem jest prowadzący warsztaty - wraz z dedykacją.

Książkę otrzymają najbardziej aktywni słuchacze, zadający pytania prowadzącemu.


Aby wziąć udział w szkoleniu, prosimy o wypełnienie poniższego formularza rejestracyjnego do 20.10.2021 r.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.


Informacje techniczne:

  • prosimy o podawanie adresów e-mail, na które zostanie wysłane zaproszenie do logowania na szkolenie,
  • link do szkolenia prześlemy w potwierdzeniu uczestnictwa przed szkoleniem,
  • prosimy o nienagrywanie i nieudostępnianie nagrania osobom trzecim.


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Zespół Enterprise Europe Network Katowice
Fundusz Górnośląski SA
Email: enterprise@oddzial.fgsa.pl
tel.: +48 32 72 85 600, wew: 165, 203, 207Nazwa instytucji:*
Adres*
Imię i nazwisko uczestnika*
Stanowisko/funkcja*
Telefon/Fax*
Adres e-mail*
Wyślij formularz

* Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - „RODO”, informujemy, że administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Fundusz Górnośląski S.A., 40-086 Katowice, ul. Sokolska 8. Podane dane będą przetwarzane w celach sprawozdawczych oraz rozliczenia i kontroli projektu Enterprise Europe Network, jak również ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Więcej informacji na stronie: https://www.enterprise.fgsa.pl/?p=pl/menu/010/590


Copyright © 2020 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl