Global Nuclear Physics Innovation - transfer innowacyjnych technologii i wiedzy w sektorach fizyki jądrowej.

Spotkania brokerskie online: 1-2.12.2021 r.

Zapraszamy do udziału w spotkaniach matchmakingowych GNPI 2021. Wydarzenie skierowane jest do szerokiego grona uczestników - laboratoriów, uniwersytetów oraz przedsiębiorstw z takich obszarów jak: fizyka, biologia, chemia, elektronika, energetyka, medycyna, materiały, aeronautyka, informatyka, urządzenia oraz narzędzia badawcze.

 

Wydarzenie Global Nuclear Physics Innovation towarzyszy warsztatom poświęconym „Fizyce jądrowej i innowacyjnym technologiom”, które są proponowane jako przestrzeń do prezentacji wyników i technologii środowiska naukowego i przemysłowego. Główni prelegenci z ośrodków badawczych fizyki jądrowej i firm technologicznych przedstawią aktualny stan techniki badawczej i proponowane rozwiązania komercyjne. Przedstawione zostaną osiągnięcia w obydwu dziedzinach by przyciągnąć potencjalnych klientów i współpracowników, jak również kierunki i wymagania pod kątem przyszłych projektów. Warsztaty, to możliwość znalezienia partnerów do przyszłych projektów badawczo-rozwojowych.

 

Wydarzenie kierowane jest do szerokiego spektrum laboratoriów, uniwersytetów, firm z sektora elektrowni, medycyny i przemysłu farmaceutycznego, przemysłu kosmicznego i nie tylko, aby wspierać tworzenie transferu technologii, wspólne badania, sieci innowacji i działania innowacyjne.

 

Forum będzie analizować najnowsze osiągnięcia i wyzwania w następujących obszarach:

 

        COVID-19: analiza struktury białek wirusa (synchrotron)

        Opracowanie technik analizy wiązką jonów (IBA) do analizy materiałów

        Opracowanie prób napromieniowania komponentów technologicznych i próbek biologicznych

        Rozwój detektorów promieniowania i oprzyrządowania jądrowego

        Produkcja radiofarmaceutyczna i obrazowanie molekularne

        Diagnostyka PET

        Radiobiologia

        Promieniowanie jonizujące

        Oprzyrządowanie naukowe i fizyka medyczna

        Obrazowanie medyczne

        Nauki o obliczeniach i informatyce

        Pozyskiwanie danych i analiza rozwoju oprogramowania

        Technologie energetyczne i środowiskowe

        Przyspieszenie laserowo-plazmowe

        Badania odporności na promieniowanie układów elektronicznych

        Wykrywanie promieniowania

        Rozwój detektorów elektronicznych

        Rozwój źródeł jonów do produkcji promieniotwórczej wiązki jonów

        Monitoring radioaktywności środowiska

        Badania i rozwój detektorów promieniowania gamma

        Aplikacja do obsługi dużych zbiorów danych (eksploracja danych, nauka o danych, uczenie maszynowe, uczenie głębokie, sieci neuronowe, algorytm genetyczny)

        Maszyny (CNC i inne narzędzia techniczne niezbędne w zapleczu badawczym)

        Oprogramowanie CAD/CAM/CAE, MES i aplikacja do badań jądrowych

        Specjalne usługi budownictwa inżynieryjnego dla obiektów jądrowych

        Współpraca badawcza oraz transfer wiedzy i technologii

 

To wyjątkowa okazja dla branży, aby spotkać czołowych ekspertów i liderów projektów, którzy mogą mieć ekscytujące i wymagające potrzeby w zakresie rozwoju i produkcji przyszłej technologii fizyki jądrowej.

 

Więcej informacji oraz rejestracja:

https://gnpi2021.b2match.io/Copyright © 2020 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl