Wyszehradzka baza networkingowa.


W ramach projektu "Internationalization of V4 Start-ups" dofinansowanego z Funduszu Wyszehradzkiego, stworzona została wyszehradzka baza networkingowa.

Baza ma na celu umożliwienie firmom (w tym firmy typu start-up), organizacjom pozarządowym, agencjom rozwoju, Jednostkom Samorządu Terytorialnego i wszystkim zainteresowanym podmiotom znalezienie partnerów z krajów wyszehradzkich do międzynarodowej współpracy.

Liderem projektu jest Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Baza jest dostępna pod adresem http://v4database.wsb.edu.pl/

Kategorie i pola współpracy zostały określone na podstawie wspólnych w krajach wyszehradzkich inteligentnych specjalizacji. Baza nie wyklucza możliwości zarejestrowania więcej niż jednego profilu, w zależności od wybranej kategorii.

Kontakt:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
tel.: +48 (32) 295 93 59
tel.: +48 (32) 295 93 13
Ewelina Widerska
ewiderska@wsb.edu.pl  Copyright © 2020 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl