Enterprise Europe Network

Oferta dla firm

Publikacje

Opinie

Polecane strony

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - „RODO”, informujemy, że administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Fundusz Górnośląski S.A., 40-086 Katowice, ul. Sokolska 8. Podane dane będą przetwarzane w celu  realizacji zadań ośrodka Enterprise Europe Network przy FGSA, celach sprawozdawczych oraz rozliczenia i kontroli projektu Enterprise Europe Network, jak również ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Więcej informacji na stronie: Ochrona danych osobowych / Informacja o ochronie danych osobowych dla platformy IT EEN PLData protection notice for the EEN IT platform (ENG)

 

Letnia Akademia Biznesu’2018 - spotkanie III

„MŚP czyli kto? Ustalanie statusu przedsiębiorstw ubiegających się o pomoc publiczną / pomoc de minimis w świetle europejskiej definicji”,
2.08.2018 Katowice

Ośrodek Enterprise Europe Network  przy Funduszu Górnośląskim S.A. zaprasza na bezpłatne spotkanie  pt. "MŚP czyli kto? Ustalanie statusu przedsiębiorstw ubiegających się o pomoc publiczną / pomoc de minimis  w świetle europejskiej definicji", które odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, przy ul. Jordana 18 w Katowicach w godzinach od 12.00 do 15.00.

Podczas spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • definicja mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa zgodnie z prawem wspólnotowym
  • definicja pracownika i zasady obliczania liczby zatrudnionych 
  • definicja przedsiębiorstw partnerskich i związanych oraz zasady uwzględniania ich danych 
  • powiązania między przedsiębiorstwami zachodzące za pośrednictwem osób fizycznych 
  • zasady obliczania i kumulacji danych przedsiębiorstwa 
  • okresy referencyjne - uzyskiwanie i utrata statusu MSP
  • zmiana statusu przedsiębiorstwa w kontekście korzystania z pomocy publicznej / de minimis


Spotkanie o charakterze  warsztatowym  poprowadzi p. Iwona Czaplikowska – konsultant Enterprise Europe Network.

Zaproszenie kierujemy  przede wszystkim do przedsiębiorców, zainteresowanych aplikowaniem o dofinansowanie z programów wspólnotowych, krajowych i regionalnych. Od tego, czy firma należy do sektora MSP zależy,  na jaką pomoc ze środków publicznych może liczyć.  Prawidłowa ocena statusu przedsiębiorcy w świetle definicji MŚP  pozwoli na właściwy wybór formy wsparcia , oszacowanie intensywności pomocy publicznej oraz  sprawną realizację projektu. Jak pokazują doświadczenia ostatnich lat, szczególnej uwagi ze strony beneficjentów wymaga kwestia powiązań, odnosząca się do relacji między przedsiębiorstwami.

Aby zgłosić udział w spotkaniu, prosimy wypełnić Kartę Uczestnictwa na adres poczty elektronicznej enterprise@oddzial.fgsa.pl najpóźniej do dnia 1.08.2018.

Uwaga: przesłanie wypełnionej Karty Uczestnictwa oraz otrzymanie zwrotnie potwierdzenia udziału (na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu)  jest warunkiem uczestniczenia w seminarium.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu:
(32) 72 85 829, 72 85 903.

Do pobrania:

Projekt  Enterprise  Europe  Network – South Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską z programu COSME (na lata  2014- 2020) oraz Ministerstwo  Przedsiębiorczości i Technologii  ze środków budżetu państwa.

Copyright © 2020 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl