Letnia Akademia Biznesu’2018 - spotkanie IV

Seminarium "Odpowiedzialność za wyrób oraz system oceny jego zgodności w prawodawstwie wspólnotowym i krajowym
09.08.2018 Katowice

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Funduszu Górnośląskim S.A. Oddział w Katowicach zaprasza Państwa do udziału w seminarium pt: "Odpowiedzialność za wyrób oraz system oceny jego zgodności w prawodawstwie wspólnotowym i krajowym – kolejne kroki do oznakowania CE", które odbędzie się dnia 09.08.2018 r. w Katowicach w centrum konferencyjnym Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Jordana 18, w godz. od 10.00 do 15.00.

Celem seminarium jest zapoznanie Państwa z kolejnymi krokami, jakie należy podjąć, aby oznakować produkt znakiem CE. Tematyka obejmować będzie zagadnienia związane z wdrażaniem, stosowaniem i interpretacją zapisów dyrektyw oraz przepisów polskiego ustawodawstwa w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem dyrektywy maszynowej oraz niskonapięciowej LVD.

Zaproszenie kierowane jest do producentów (również ich upoważnionych przedstawicieli), eksporterów, importerów artykułów objętych Dyrektywami Nowego Podejścia - osób odpowiedzialnych za spełnianie wymagań oznakowania CE, osób odpowiedzialnych za przebudowę maszyn, technologów i inżynierów produkcji, pracowników służb utrzymania ruchu i kontroli jakości oraz inspektorów BHP i ochrony środowiska. Zapraszamy producentów wyrobów elektrycznych, maszyn, w tym również producentów kotłów na paliwa stałe.

Seminarium będzie prowadzone przez specjalistę z Zakładów Badań i Atestacji „ZETOM” w Katowicach, posiadającego wieloletnie doświadczenie  w zakresie systemu oceny zgodności,  branżowych systemów zarządzania i Zakładowej Kontroli Produkcji.


Aby zgłosić udział w spotkaniu, prosimy wypełnić Kartę Uczestnictwa  na adres poczty elektronicznej enterprise@oddzial.fgsa.pl  do dnia 7.08.2018.

Potwierdzenie udziału w spotkaniu przekażemy droga elektroniczną na adres podany przez uczestnika w karcie zgłoszenia.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu:
(32) 72 85 828, 72 85 865.

Do pobrania:

Zapraszamy !!
Ośrodek Enterprise Europe Network
Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach


Projekt  Enterprise  Europe  Network – South Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską z programu COSME (na lata  2014- 2020) oraz Ministerstwo  Przedsiębiorczości i Technologii  ze środków budżetu państwa.

Copyright © 2017 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl