Horizon 2020 Brokerage Event, 11.10.2018, Ryga (Łotwa)

W imieniu ośrodka Enterprise Europe Network w Rydze, zapraszamy podmioty poszukujące partnerów do projektów badawczo-rozwojowych w ramach programu Horyzont 2020 do udziału w spotkaniach B2B, organizowanych w Rydze w dniu w dniu 11 października 2018r. Proponowane spotkania brokerskie będą towarzyszyły Targom oraz Konferencjom „Business Technology and Innovation Fair RIGA COMM 2018”

Spotkaniom B2B towarzyszyć będą również warsztaty i seminarium nt. "Zagadnień sztucznej inteligencji i rzeczywistości wirtualnej" w programie "Horyzont 2020" (przedstawiciele Komisji Europejskiej, prezentacja success stories z Łotwy i Estonii).

Udział w spotkaniach B2B jest nieodpłatny. Dla uczestników spotkań B2B przewidziano również nieodpłatne wejście na teren International RIGA COMM 2018 Fair.

Rejestracja na stronie: http://www.b2fair.com/rigacomm2018

Organizatorzy RIGA COMM 2018 przewidują udział blisko 3000 przedsiębiorców, kadry kierowniczej i specjalistów w dziedzinie technologii cyfrowej, zainteresowanych najnowszymi ofertami ICT, najodpowiedniejszymi rozwiązaniami dla biznesu, poszukiwaniem nowych kontaktów i partnerów. Więcej informacji o konferencji można znaleźć w stronie: http://rigacomm.com/en/

 
Zapraszamy do udziału !

Zespół Enterprise Europe Network Katowice
Fundusz Górnośląski S.A. – Oddział w Katowicach

Kontakt:


Email: enterprise (at) oddzial.fgsa.pl

Tel.: +48 32 72 85 829, -265, - 903, - 907


Copyright © 2020 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl