Badanie ankietowe SME PANEL - ocena przepisów Unii Europejskiej dotyczących materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Uprzejmie prosimy o wzięcie udziału w kolejnym, realizowanym na zlecenie Komisji Europejskiej, badaniu ankietowym SME PANEL. Celem obecnie przeprowadzanej ankiety jest ocena przepisów UE dotyczących materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.


Szczegółowe informacje znajdą Państwo w dołączonej Ankiecie, która poprzedzona jest krótkim wprowadzeniem oraz w szerszym Kontekście, odwołującym się do przepisów Rozporządzenia (WE) nr 1935/2004.  

 

Badanie kierowane jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP, które uczestniczą w całym łańcuchu dostaw materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i obejmuje min.:

  • producentów materiałów wyjściowych,
  • dystrybutorów,
  • laboratoria specjalizujące się w badaniu zgodności,
  • podmioty świadczące usługi gastronomiczne, 
  • detalistów.

 

Celem badania jest zgromadzenie opinii, wniosków, a w szczególności doświadczeń  przedsiębiorców z sektora MŚP, działających w łańcuchu dostaw Materiałów Przeznaczonych do Kontaktu z Żywnością. Ponadto, zebrane za pośrednictwem ankiety informacje, pozwolą Komisji Europejskiej lepiej poznać wpływ przepisów UE na działalność małych i średnich przedsiębiorstw. 

 

Po zakończeniu badania, na stronie  https://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/food_contact_materials/evaluation_en   zostanie opublikowane sprawozdanie zbiorcze z wszystkich działań konsultacyjnych z tej tematyki, w tym z niniejszego badania ankietowego.


Pliki do pobrania:

Ankieta wraz z Wprowadzeniem: ankieta.docx


Prosimy o wypełnienie dołączonej Ankiety i przesłanie jej na adres   a.muzyczuk@oddzial.fgsa.pl
do 25 kwietnia 2019 r. 

Z góry dziękujemy za Państwa wkład i poświęcony czas!
Copyright © 2020 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl