Spotkanie: "Możliwo¶ci uzyskania wsparcia ze ¶rodków UE na działania inwestycyjne w M¦P.
Działanie 3.2 Innowacje w M¦P w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. ¦l±skiego".
19 marzec 2019 r., Sosnowiec

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sosnowcu zaprasza na spotkanie informacyjne pt. "Możliwo¶ci uzyskania wsparcia ze ¶rodków UE na działania inwestycyjne w M¦P. Działanie 3.2 Innowacje w M¦P w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. ¦l±skiego". Na spotkanie zapraszamy firmy z sektora M¦P, zainteresowane pozyskaniem wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 na wdrażanie innowacji na rynek.


Termin i miejsce spotkania informacyjnego


Termin: 19 marca 2019 r.

Godzina: 10.00 - 14.00

Miejsce: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sosnowcu (siedziba Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego),

            ul. Jana Kilińskiego 252, 41-200 Sosnowiec.


Tematyka szkolenia:

  • omówienie zasad i kryteriów konkursu 3.2 Innowacje w M¦P

 

Zasady rekrutacji:

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres e-mail: lpisosnowiec@oddzial.fgsa.pl.Do pobrania

Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia e-mail. Z uwagi na ograniczon± ilo¶ć miejsc o udziale w spotkaniu informacyjnym będzie decydować kolejno¶ć zgłoszeń.


Jeżeli, ze względu na niepełnosprawno¶ć i/lub stan zdrowia potrzebuj± Państwo okre¶lonych warunków uczestnictwa w spotkaniu, to prosimy o dodatkowy kontakt telefoniczny: 32 360 70 62.


Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


Kontakt:

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 32 360 70 62.ZAPRASZAMY!

O¶rodek Enterprise Europe Network w Katowicach

Copyright © 2017 by Fundusz Górno¶l±ski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl