Akademia Eksportu: „Zapobieganie ryzykom w eksporcie wraz ze strategią zabezpieczania i finansowania transakcji międzynarodowych”
31.05.2019 r. Katowice

Zapraszamy Państwa na trzecie spotkanie w ramach Akademii Eksportu, którego tematem będzie „Zapobieganie ryzykom w eksporcie wraz ze strategią zabezpieczania i finansowania transakcji międzynarodowych”.

Miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjne Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego,
przy ul. Jordana 18 w Katowicach w godzinach od 9.30 do 15.30.

Zaproszenie do udziału w spotkaniu kierujemy przede wszystkim do przedsiębiorców już działających na rynku rodzimym i prowadzących lub planujących działalność na rynkach zagranicznych.
Uczestnicy w trakcie spotkania będą mieli okazję dowiedzieć się m.in., jak:

  • rozpoznać ryzyka wchodząc na nowy rynek zagraniczny,
  • jak sprawdzić kontrahenta przed podjęciem współpracy,
  • jak zabezpieczyć się przed wahaniem kursu walutowego,
  • jak zawrzeć korzystny kontrakt zagraniczny,
  • jak stosować reguły INCOTERMS,
  • jak dobrać metody płatności oraz wybrać optymalną formę zabezpieczenia transakcji.


Podczas spotkania zapoznają się Państwo z tematem w formie krótkich wykładów z prezentacją multimedialną, wezmą udział w dyskusji w celu przeanalizowania problemów zgłaszanych przez uczestników, wymienią doświadczenia.

Spotkanie poprowadzi p. Grzegorz Bratek (Eurospektrum), praktyk z 15-letnim doświadczeniem we wprowadzaniu marek polskich i międzynarodowych na rynki zagraniczne oraz bogatym doświadczeniem w konsultingu międzynarodowym, prowadzeniu szkoleń eksportowych oraz handlowych w Polsce i na rynkach wschodnich. Od kilku lat zajmuje się także usprawnianiem działań eksportowych, budowaniem strategii rozwoju eksportu, tworzeniem modeli biznesowych współpracy zagranicznej, rozwijaniem nowych kanałów sprzedaży za granicą.

Aby zgłosić udział w spotkaniu, prosimy wypełnić załączoną Kartę Uczestnictwa i wysłać ją na adres poczty elektronicznej enterprise@oddzial.fgsa.pl do dnia 29.05.2019 r.
Potwierdzenie udziału otrzymają Państwo pocztą elektroniczną.


Udział w szkoleniu finansowany jest ze środków unijnych oraz z funduszy celowych budżetu państwa dlatego przedsiębiorcy mogą uczestniczyć w nim bezpłatnie.


W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu:
(32) 72 85 829, 72 85 907.


Do pobrania:


Zapraszamy !!

Ośrodek Enterprise Europe Network
Wydział Doradztwa i Informacji
Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
Ul. Powstańców 17, 40-039  Katowice

Copyright © 2019 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl