Prawo ochrony środowiska w realiach polskich przedsiębiorstw - przegląd najważniejszych wymagań

Szkolenie online, 11.06.2021 r.

Zapraszamy Państwa na webinarium, poświęcone wymaganiom prawa ochrony środowiska, którym sprostać muszą przedsiębiorcy. Spotkanie odbędzie się 11.06.2021 r., w godzinach od 10.00 do 12.00.


Celem webinarium jest przedstawienie uczestnikom aktualnej wiedzy i przybliżenie/przypomnienie obowiązujących przepisów środowiskowych, dotyczących przedsiębiorców. Przepisy te opierają się na prawodawstwie wspólnotowym: Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE, Dyrektywie Komisji (UE) 2015/1127, Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.


Zaproszenie kierujemy do przedsiębiorców z sektora MŚP, a także osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, zainteresowanych tematyką ochrony środowiska w odniesieniu do funkcjonowania przedsiębiorstw.

Webinarium  poprowadzi p. Marek Cybulski - doradca z wieloletnim doświadczeniem branżowym.


PROGRAM:

I. Część 10.00 - 12.00

  • Ochrona środowiska – podstawy teoretyczne
  • Identyfikacja wpływów firmy na środowisko i związanych z nimi wymagań prawnych
  • Przegląd najważniejszych wymagań z zakresu:

- Ustawa Prawo Ochrony Środowiska

- Ustawa o odpadach

- Instalacje oraz wymagania z nimi związane (pozwolenia lub zgłoszenia)

- Emisje do powietrza (zorganizowane i niezorganizowane) oraz zasady sprawozdawczości i ewidencji z nimi związane, w tym raportowanie do KOBIZE

- Baza danych o odpadach


II. Część 12.00 - 13.00

Możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertem


Aby wziąć udział w szkoleniu, prosimy o wypełnienie poniższego formularza rejestracyjnego.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.


Informacje techniczne:

  • link do szkolenia prześlemy w potwierdzeniu uczestnictwa,
  • wystarczy kliknąć w link o umówionej godzinie,
  • prosimy o nienagrywanie i nieudostępnianie nagrania osobom trzecim.


Prosimy o podawanie adresów e-mail, na które zostanie wysłane zaproszenie do logowania na szkolenie.


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Zespół Enterprise Europe Network Katowice
Fundusz Górnośląski SA
Email: enterprise@oddzial.fgsa.pl
tel.: +48 32 72 85 600, wew: 165, 203, 207Nazwa instytucji:*
Adres*
Imię i nazwisko uczestnika*
Stanowisko/funkcja*
Telefon/Fax*
Adres e-mail*
Wyślij formularz

*Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w formularzu danych w celach sprawozdawczych realizacji projektu Enterprise Europe Network i jego rozliczenia finansowego przez Fundusz Górnośląski S.A. Więcej informacji  na stronie www.fgsa.pl.


Projekt  Enterprise  Europe  Network – South Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską z programu COSME  (na lata  2014- 2020) oraz Ministerstwo Rozwoju   ze środków budżetu państwa.


Copyright © 2020 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl