Letnia Akademia Biznesu’2019 - spotkanie VI

„Prawo ochrony środowiska w realiach polskich przedsiębiorstw - przegląd najważniejszych wymagań”
23.08.2019 Katowice


LAB’2019LAB’2019LAB’2019LAB’2019LAB’2019


Zapraszamy Państwa na szóste spotkanie w ramach Letniej Akademii Biznesu/2019 (LAB’2019), poświęcone wymaganiom prawa ochrony środowiska, którym sprostać muszą przedsiębiorcy. Spotkanie odbędzie się 23.08.2019 r., w godzinach od 10.00 do 15.00, w Centrum Konferencyjnym Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Jordana 18.


Celem seminarium jest przedstawienie uczestnikom aktualnej wiedzy i przybliżenie/przypomnienie obowiązujących przepisów środowiskowych, dotyczących przedsiębiorców. Przepisy te opierają się na przepisach wspólnotowych: Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE, Dyrektywie Komisji (UE) 2015/1127, Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.


Zaproszenie kierujemy do przedsiębiorców z sektora MŚP, a także osób planujących  rozpoczęcie działalności  gospodarczej, chcących poznać lub przypomnieć typowe wymagania w zakresie przepisów środowiskowych w odniesieniu do firm.


Seminarium  poprowadzi p. Marek Cybulski - doradca z wieloletnim doświadczeniem branżowym.

Aby zgłosić udział w spotkaniu, prosimy wypełnić kartę uczestnictwa i wysłać ją na adres enterprise@oddzial.fgsa.pl do 22 sierpnia 2019 r.


Uwaga: przesłanie wypełnionej karty uczestnictwa oraz otrzymanie potwierdzenia udziału (na adres elektroniczny podany w zgłoszeniu) jest warunkiem uczestniczenia w spotkaniu.


Udział w szkoleniu finansowany jest ze środków UE oraz funduszy celowych budżetu państwa, dlatego przedsiębiorcy mogą uczestniczyć w nim bezpłatnie.


W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu:
32 72 85 903, 32 72 85 829.


Dokumenty do pobrania:


Copyright © 2019 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl