Letnia Akademia Biznesu’2019 - spotkanie VII

„Obowiązki przedsiębiorców w świetle przepisów ochrony środowiska – baza danych o odpadach”
6.09.2019 r., Katowice


LAB’2019LAB’2019LAB’2019LAB’2019LAB’2019


Zapraszamy Państwa na siódme spotkanie w ramach LAB’2019, poświęcone wymaganiom prawa ochrony środowiska, którym sprostać muszą przedsiębiorcy. Tematyka dotyczyć będzie BDO - bazy danych o odpadach.

Spotkanie odbędzie się 6.09.2019 r., w godzinach od 10.00 do 14.30, w Centrum Konferencyjnym Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Jordana 18.


Celem seminarium jest przedstawienie uczestnikom aktualnej wiedzy i przybliżenie/przypomnienie obowiązujących przepisów środowiskowych, dotyczących przedsiębiorców. Przepisy te opierają się na przepisach wspólnotowych: Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE, Dyrektywie Komisji (UE) 2015/1127, Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.


Zaproszenie kierujemy do przedsiębiorców z sektora MŚP, a także osób planujących  rozpoczęcie działalności  gospodarczej, chcących poznać lub przypomnieć typowe wymagania w zakresie przepisów środowiskowych w odniesieniu do firm.


Jak się przekonać, czy to szkolenie będzie dla Państwa  przydatne? Proszę odpowiedzieć sobie na poniższe pytania:

1. Czy moja firma uzyskała wpis do BDO                      

TAK – nie muszę uczestniczyć w tym szkoleniu 😊

NIE – może warto, żeby zobaczyć o co chodzi..., więc kolejne pytanie:

 

2. Czy moja firma mieści się w jednej z poniższych grup?

CZY  MOJA FIRMA MIEŚCI SIĘ W JEDNEJ Z PONIŻSZYCH GRUP?

ODPOWIEDŹ

wytwórców odpadów zobowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów (większość z nas)

TAK / NIE

wprowadzających produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach,

TAK / NIE

wprowadzających opakowania oraz eksportujących opakowania,

TAK / NIE

podmiotów transportujących odpady,

TAK / NIE

posiadaczy odpadów, którzy uzyskali pozwolenie zintegrowane, pozwolenie na wytwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów,

TAK / NIE

podmiotów, wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

TAK / NIE

prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,

TAK / NIE

wprowadzających baterie lub akumulatory,

TAK / NIE

prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów

TAK / NIE

wprowadzających, zbierających i przetwarzających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

TAK / NIE

organizacji odzysku,

TAK / NIE

wprowadzających pojazdy,

TAK / NIE

prowadzących punkty zbierania pojazdów,

TAK / NIE

prowadzących stacje demontażu pojazdów.

TAK / NIE

sprzedawców odpadów

TAK / NIE

pośredników w obrocie odpadami

TAK / NIE

Jeśli zaznaczyli Państwo  choć jedno TAK – to warto posłuchać, dlaczego wpis do BDO jest ważny.


Seminarium  poprowadzi p. Marek Cybulski - doradca z wieloletnim doświadczeniem branżowym.


Aby zgłosić udział w spotkaniu, prosimy wypełnić kartę uczestnictwa i wysłać ją na adres enterprise@oddzial.fgsa.pl do 5 września 2019 r.


Uwaga: przesłanie wypełnionej karty uczestnictwa oraz otrzymanie potwierdzenia udziału (na adres elektroniczny podany w zgłoszeniu) jest warunkiem uczestniczenia w spotkaniu.


Udział w szkoleniu finansowany jest ze środków UE oraz funduszy celowych budżetu państwa, dlatego przedsiębiorcy mogą uczestniczyć w nim bezpłatnie.


W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu:
32 72 85 903, 32 72 85 829.


Dokumenty do pobrania:


Copyright © 2019 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl