Spotkanie informacyjne:
„Innowacje w MŚP”, 23.10.2019 r., Katowice


Zapraszamy Państwa na spotkanie informacyjne, dotyczące działania 3.2., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „Innowacje w MŚP”, które odbędzie się się 23.10.2019 r., w godzinach od 10.00 do 14.00 w Centrum Konferencyjnym Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Jordana 18.


Spotkanie to będzie poświęcone możliwościom skorzystania z dotacji przeznaczonych na wdrożenie innowacji w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.

W trakcie spotkania omówiona zostanie dokumentacja konkursowa: kryteria wyboru i oceny projektów, kwalifikowalność wydatków, zasady prawidłowej realizacji oraz trwałości projektu, nadużycia finansowe.

Dla kogo:

Do udziału w spotkaniach zapraszamy przedsiębiorców z sektora MŚP, zainteresowanych realizacją projektów innowacyjnych.

Spotkanie poprowadzą specjaliści ze Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie - instytucji organizującej konkurs.


Aby zgłosić udział w spotkaniu, prosimy wypełnić kartę uczestnictwa i wysłać ją na adres enterprise@oddzial.fgsa.pl do 21 października 2019 r.


Uwaga: przesłanie wypełnionej karty uczestnictwa oraz otrzymanie potwierdzenia udziału (na adres elektroniczny podany w zgłoszeniu) jest warunkiem uczestniczenia w spotkaniu.


Udział w szkoleniu finansowany jest ze środków UE oraz funduszy celowych budżetu państwa, dlatego przedsiębiorcy mogą uczestniczyć w nim bezpłatnie.


W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu:
32 72 85 903, 32 72 85 829.


Dokumenty do pobrania:Copyright © 2019 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl