Przedłużenie terminów składania wniosków w Bonach na innowacje.


Informujemy, że terminy zakończenia naborów wniosków w konkursach na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” uległy zmianie.


Nabór w komponencie usługowym został przedłużony do 28 maja 2020 r., a w komponencie inwestycyjnym do 7 lipca 2020 r.


Terminy uwzględnione zostały w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2020 rok opublikowanym na stronie: http://www.poir.gov.pl/media/82198/harmonogram_naboru_wnioskow_POIR_2020_251119.pdf.

Copyright © 2019 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl