Informacja o naborze firm do zagranicznej misji gospodarczej - MUNI WORLD Tel Awiw, Izrael

Zapraszamy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w zagranicznej misji gospodarczej Muni World 2020 do Tel Awiwu (Izrael), która odbędzie się w dniach od 18 do 20 lutego 2020 r.

Muni World 2020 to 3-dniowy międzynarodowy program, obejmujący następujące zagadnienia: miejskie technologie innowacyjne, problemy środowiskowe miast, planowanie przestrzenne, inteligentny transport, elektromobilność, rozwiązania ICT, inteligentne systemy monitorowania i zarządzania.


Szczegółowe informacje o naborze, regulamin, wymagane formularze oraz oświadczenia dostępne są poniżej:

Ogłoszenie o naborze

Regulamin naboru

Formularz deklaracji

Formularz de minimis

Oświadczenie de minimis

Porozumienie


Misja, której organizatorem jest Fundusz Górnośląski S.A., realizowana jest w ramach projektu pn.: „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania”, realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.1 Promocja Gospodarcza. Fundusz Górnośląski S.A. jest Partnerem Projektu, a Liderem jest Województwo Śląskie.


Źródło: Invest in Silesia

Copyright © 2019 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl