Przegląd unijnych przepisów, dotyczących substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego – Ankieta


Gorąco zachęcamy śląskie firmy działające w sektorze chemicznym oraz w powiązanych z nim branżach, do udziału w badaniu ankietowym, realizowanym na zlecenie Komisji Europejskiej.


Jak powszechnie wiadomo, postępujący rozwój i ewolucja technologiczna sprawiły, że wszyscy jesteśmy narażeni na negatywny wpływ coraz większej ilości syntetycznych i naturalnych substancji chemicznych pochodzących z różnych źródeł (żywność, woda, leki, powietrze, kosmetyki, produkty do ochrony zdrowia, ubrania, meble oraz inne produkty konsumenckie). Negatywne skutki, oprócz ludzi, odczuwa środowisko naturalne i cała dzika przyroda.

 

Niniejsza ankieta koncentruje się na negatywnym wpływie w/w substancji na funkcjonowanie układu hormonalnego.

 

Komisja Europejska wytyczyła sobie priorytetowe zadanie polegające na ograniczeniu do minimum narażenia ludzi i zwierząt dzikich na takie substancje. W związku z tym iż regulacje UE w tym zakresie powstawały w różnym czasie, w niektórych przypadkach pojawiły się też różne cele. Obecnie Komisja chce dokonać oceny adekwatności istniejących przepisów i sprawdzić, czy ramy prawne UE regulujące substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego są wystarczająco spójne.

 

Do pełnej analizy i oceny potrzebne są sugestie i wnioski przedsiębiorców, w szczególności tych, którzy działają w obszarze substancji chemicznych i zajmują się ich:

- produkcją,

- importem,

- dystrybucją,

- wyłącznym przedstawicielstwem,

- są formulatorami/wytwarzają mieszaniny (np. farby, kleje, detergenty, produkty biobójcze, środki ochrony roślin), które są zazwyczaj dostarczane na późniejszych etapach łańcucha dostaw.

 

W badaniu mogą uczestniczyć także firmy powiązane z sektorem substancji chemicznych, działające min. w takich branżach jak:  tworzywa sztuczne, metale, produkty włókiennicze, zabawki, detergenty i produkty czyszczące. Cały zestaw branż powiązanych dostępny jest w pkt. 5 dołączonej Ankiety.

 

Licząc na Państwa zaangażowanie i wkład, będziemy wdzięczni za przesłanie wypełnionej Ankiety (w załączeniu) na skrzynkę enterprise1@oddzial.fgsa.pl, do 6 marca 2020r.


Do pobrania: Ankieta >>>

 

Copyright © 2019 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl