Finansowanie dla MŚP promocji swoich marek produktowych podczas Wystawy Światowej EXPO 2020 w Dubaju.

Wizualizacja: Widok strefy wejścia do pawilonu na Expo 2020


Od 3 marca br. przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski na sfinansowanie promocji swoich marek produktowych podczas Wystawy Światowej EXPO 2020 w Dubaju, która rozpocznie się 20 października br.

W dodatkowym konkursie w ramach „Go to Brand”, adresowanym do firm z sektora MŚP, uruchomiony został specjalny instrument, mający na celu wsparcie firm, zainteresowanych udziałem w wydarzeniach towarzyszących EXPO. Maksymalne wsparcie dla firmy, która chce wejść ze swoją ofertą na rynki krajów Zatoki Perskiej to 425 670 zł.


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła kolejny konkurs w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” (POIR) pt. „Program promocji o charakterze ogólnym w związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju”.

Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie m.in. kosztów związanych z udziałem w wydarzeniach targowych w krajach Zatoki Perskiej (w tym imprezach towarzyszących EXPO) czy doradztwa w zakresie zdobywania rynków dla innowacyjnych produktów.


Budżet konkursu wynosi 50 mln zł, z czego 15 mln zł przeznaczono na projekty z województwa mazowieckiego. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 425 670 zł (100 tys. euro) przy łącznej wartości projektu do 1 mln zł. Wkład własny przedsiębiorcy wynosi minimum 15 proc. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać on-line od 3 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.


EXPO 2020 Dubai: „Łącząc umysły, tworzymy przyszłość”


EXPO 2020 w Dubaju to kontynuacja cyklu Wystaw Światowych, organizowanych w różnych częściach globu od 1751 r. – i pierwsza organizowana w kraju arabskim. Wydarzenie niezmiennie stanowi największe forum prezentacji osiągnięć naukowych i technologicznych, pozwalając dzielić się wiedzą i debatować nad globalnymi problemami świata. Organizacja EXPO zwiększa zainteresowanie, zarówno w kraju organizatora jak i wśród uczestników wystawy, rozwiązaniami technologicznymi i produktami z obszaru nowoczesnej gospodarki.


Na najbliższej Wystawie, która rozpocznie się 20 października br. dorobek (naukowy, gospodarczy i kulturowy) zaprezentuje ok. 200 krajów i organizacji. Organizatorzy szacują, że w ciągu 173 dni trwania wydarzenia przyciągnie ono ponad 25 mln gości.


Polska od wielu lat jest aktywnym uczestnikiem Wystaw Światowych. W Dubaju oprócz budowy Pawilonu Polski i stworzenia własnej ekspozycji, planowana jest realizacja programów oraz wydarzeń towarzyszących, a także udział w inicjatywach organizatora. Rekomendowane przez organizatorów tematy przewodnie ekspozycji – zrównoważony rozwój i mobilność – Polska rozszerza w trzech wątkach tematycznych: technologia, współpraca międzynarodowa i natura. Hasło Pawilonu Polski brzmi: Kreatywność inspirowana naturą (Creativity inspired by nature).


Cele obecności Polski na EXPO w Dubaju obejmują zarówno promocję gospodarczą (wzmocnienie kontaktów gospodarczych Polski z ZEA oraz całym rejonem Bliskiego Wschodu; w szczególności w zakresie wspierania polskich przedsiębiorców w poszukiwaniu nowych rynków zbytu oraz budowaniu trwałych relacji handlowych), a także wzmocnienie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej.


Wspieranie ekspansji polskich firm na rynkach zagranicznych oraz budowanie międzynarodowych relacji przez przedsiębiorców jest jednym z kluczowych założeń Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, dokumentu państwa polskiego w obszarze polityki gospodarczej.


Logo z napisem Poland, Creativity inspired by nature, Expo 2020, Dubaj


Więcej informacji: www.parp.gov.pl/dubaj, www.expo.gov.pl.

Źródło: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/58094:50-mln-zl-na-promocje-firm-w-dubajuCopyright © 2019 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl