Konsultacje UE skierowane do MŚP – ankieta nt. zakłóceń w łańcuchu dostaw spowodowanych pandemią COVID-19

Komisja Europejska we współpracy z siecią Enterprise Europe Network oraz innymi instytucjami otoczenia biznesu, chce zachęcić europejskie MŚP do podzielenia się doświadczeniami nt. prowadzenia działalności gospodarczej w czasie pandemii wywołanej przez koronawirusa.

Można to zrobić za pośrednictwem specjalnie przygotowanej ankiety, przetłumaczonej na wiele języków.

Głównym jej celem jest zidentyfikowanie problemów, jakie pojawiły się w łańcuchu dostaw, ocena ich wpływu oraz znalezienie i/lub wypracowanie najlepszych rozwiązań, pomocnych w przezwyciężaniu trudnej sytuacji firm.

Link do ankiety: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SCD-Covid19 (w pionowym pasku wyszukiwania po prawej stronie znajduje się panel wyboru języka)

Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem konkretnych informacji, czy doradztwa nt. wsparcia dla MŚP w Państwa regionie, w końcowej części ankiety można podać swoje dane teleadresowe. Dane te będą traktowane jako poufne. Udostepnienie ich pozwoli na skontaktowanie Państwa z najbliższym punktem Enterprise Europe Network (EEN).

Z góry dziękujemy za wkład i zaangażowanie !!


Copyright © 2020 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl