Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) w MŚP - Ankieta dla przedsiębiorców

W imieniu Komisji Europejskiej zapraszamy do udziału w ankiecie online dotyczącej wdrożenia społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility) przez europejskie firmy z sektora MŚP i przedsiębiorstwa typu start-up.


CSR odnosi się do odpowiedzialności przedsiębiorstw za wpływ, jaki wywiera  ich działalność gospodarcza na społeczeństwo. Obejmuje to praktyki w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz integrację zagadnień społecznych, środowiskowych, etycznych, praw człowieka i konsumentów z działalnością biznesową.

 

Badanie skierowane jest w szczególności do małych i średnich przedsiębiorstw (do 250 pracowników), które działają w następujących branżach:

- przemysł rolno-spożywczy

- przemysł tekstylny i odzieżowy

- transport

- handel detaliczny

- farmaceutyki

- górnictwo i wydobywanie

- turystyka i hotelarstwo

- bankowość, finanse i ubezpieczeni

 

Ankieta on line dostępna jest w języku angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim i hiszpańskim.

 

link do ankiety: https://survey.alchemer.com/s3/6173207/CSR-survey-for-SMEs

 

Po kliknięciu powyższego łącza pojawi się krótkie Wprowadzenie do ankiety (Introduction). Dla lepszego zrozumienia pytań można skorzystać ze specjalnie przygotowanego przewodnika, dostępnego w językach krajów objętych badaniem, w tym w języku polskim. Przekierowanie do przewodnika w wersji pdf. znajduje się w treści wprowadzenia (należy kliknąć: „here”).

 

Wypełnienie ankiety powinno zająć ok. 20 minut.

 

Prosimy o udzielenie odpowiedzi do 15 kwietnia 2021 r.

Ankieta jest anonimowa, chyba że osoba, która ją wypełnia zdecyduje się na podanie swoich danych osobowych. W takim wypadku, udzielone odpowiedzi nie będą powiązane z imieniem i nazwiskiem, czy reprezentowana firmą. Przedstawione zostaną tylko zbiorcze wyniki ankiety, zapewniając w ten sposób anonimowość osobie i firmie przez nią reprezentowanej.

 

Uzyskane za pośrednictwem ankiety odpowiedzi i opinie pomogą Komisji Europejskiej i władzom  krajowym lepiej zrozumieć potrzeby firm w zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju. Na ich podstawie przygotowane będą narzędzia dla MŚP, ułatwiające im realizację działań podejmowanych w obszarze CSR i zrównoważonego rozwoju.


Zachęcamy do udziału w tym przedsięwzięciu!


Zespół Enterprise Europe Network

e-mail: enterprise@oddzial.fgsa.pl

tel: +48 32 72 85 600, wew.: 165, 129, 203

Copyright © 2020 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl