Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) w MŚP
Ankieta dla instytucji otoczenia biznesu

W imieniu Komisji Europejskiej zapraszamy instytucje otoczenia biznesu z naszego województwa do udziału w ankiecie on line dotyczącej wdrażania praktyk społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility) przez europejskie MŚP i przedsiębiorstwa typu start-up.


Aby dogłębnie i kompleksowo potraktować ten temat, Komisja Europejska zdecydowała się skierować ankietę nie tylko do podmiotów z sektora MŚP, ale również do instytucji wspierających przedisębiorczość. Instytucje te, z uwagi na rozległą współpracę z lokalnymi firmami, mogą podzielić się cennymi opiniami i uwagami nt. czynników stymulujących oraz barier, na jakie napotykają przedsiębiorstwa podczas wdrażania praktyk CSR.


link do ankiety:

https://survey.alchemer.com/s3/6186591/CSR-for-SME-support-organisations


Wypełnienie ankiety nie powinno zająć więcej niż ok. 20 minut.


Ankieta on line będzie otwarta do 30 marca 2021 r.


Niniejsze badanie jest realizowane przez „Visionary Analytics” na zlecenie Agencji Wykonawczej Komisji Europejskiej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME).


Wyniki tego badania posłużą za wsparcie dla Komisji Europejskiej i władz krajowych w lepszym zrozumieniu potrzeb przedsiębiorstw w zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju. Końcowe badanie zostanie uzupełnione narzędziami dla MŚP, ułatwiającymi realizację działań podjętych w obszarze CSR i zrównoważonego rozwoju.


Zachęcamy do udziału w tym przedsięwzięciu!


Zespół Enterprise Europe Network

e-mail: enterprise@oddzial.fgsa.pl

tel: +48 32 72 85 600, wew.: 165, 129, 203

Copyright © 2020 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl