Bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa – program Horyzont Europa
5 i 6 maja 2021 r.Zapraszamy do udziału w spotkaniach brokerskich skierowanych do organizacji poszukujących partnerów i/lub konsorcjów do składania wniosków na projekty w ramach nowego Klastra 3 w programie badawczo-rozwojowym  HORYZONT EUROPA w dniach 5 i 6 maja 2021.

 

Celem KLASTRA 3 - Bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa - jest wspieranie realizacji priorytetów polityki UE związanych z bezpieczeństwem, w tym wyzwaniami i zagrożeniami takimi jak terroryzm i przestępczość, cyberbezpieczeństwo, a także ograniczeniem ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi i katastrofami spowodowanymi przez człowieka.

 

Działania w ramach Klastra 3 będą opierać się również na wnioskach wyciągniętych z kryzysu COVID-19 w zakresie zapobiegania, łagodzenia skutków, gotowości i budowania zdolności na wypadek kryzysów (w tym kryzysów zdrowotnych) oraz poprawy międzysektorowych aspektów takich kryzysów.

 

Proponowane spotkania brokerskie online mają na celu pomóc uczestnikom w znalezieniu partnerów do konsorcjów, w skonsolidowaniu partnerstw i w dalszej współpracy z różnymi interesariuszami działającymi w ramach tematów Klastra 3.

 

Główne tematy poruszone w nowym Call for Proposals w ramach Klastra 3 to:

• zwalczanie przestępczości i terroryzmu,

• zarządzanie granicami,

• zwiększone bezpieczeństwo cybernetyczne,

• społeczeństwo odporne na katastrofy,

• wsparcie dla badań i innowacji w dziedzinie bezpieczeństwa.

 

Do udziału w spotkaniach B2B zapraszamy przedsiębiorstwa, instytuty badawcze, uniwersytety, sektor publiczny, stowarzyszenia i inne zainteresowane jednostki.

 

Szczegółowe informacje oraz rejestracja na stronie:

https://cluster3he.b2match.io/home

 

 

Dlaczego warto wziąć udział?

 

• Znalezienie odpowiednich partnerów do projektu lub do konsorcjum,

• Znalezienie konsorcjów, w których Państwa wiedza może być wartościowa dla innych partnerów,

• Odkrywanie nowych pomysłów na projekty i potencjalnych partnerów,

• Tworzenie długotrwałych relacji z potencjalnymi partnerami,

• Wzmocnienie sieci partnerów badawczo-rozwojowych,

• Zaangażowanie się w nowe Call for Proposals w ramach programu „Horyzont Europa”


Kontakt dla firm z województwa śląskiego, które są zainteresowane udziałem w spotkaniach:

Zespół Enterprise Europe Network

e-mail: enterprise@oddzial.fgsa.pl

tel: +48 32 72 85 600, wew.: 165, 129, 203

Copyright © 2020 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl