Otwarte konsultacje publiczne Komisji Europejskiej w sprawie płatności natychmiastowych
 

Komisja Europejska zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych nt.  płatności natychmiastowych, skierowanych do szerokiego grona zainteresowanych stron, w tym do przedsiębiorców z sektora MŚP.

 

Mieszkańcy UE i unijne przedsiębiorstwa oczekują, że będą dysponować wygodnymi, bezpiecznymi i opłacalnymi rozwiązaniami umożliwiającymi im dokonywanie płatności zarówno krajowych, jak i transgranicznych. Technologia płatności natychmiastowych może być potężnym czynnikiem stymulującym powstawanie rozwiązań płatniczych, które spełnią te oczekiwania. Obecnie większość poleceń przelewu trafia do odbiorcy następnego dnia roboczego, a w przypadku niektórych przelewów trwa to jeszcze dłużej. Z kolei w przypadku poleceń przelewu natychmiastowego środki pieniężne stają się dostępne na rachunku odbiorcy w ciągu kilku sekund, 24 godziny na dobę, każdego dnia w roku, w tym w weekendy i dni wolne od pracy. Wiąże się to z potencjalnymi korzyściami zarówno dla konsumentów, jak i użytkowników biznesowych.

 

Niniejsze konsultacje mają na celu określenie problemów, które należałoby rozwiązać, aby zachęcić unijnych uczestników rynku płatności do oferowania innowacyjnych, wygodnych, bezpiecznych i opłacalnych ogólnoeuropejskich rozwiązań w zakresie płatności opartych na poleceniach przelewu natychmiastowego. Jednocześnie pomogą one ustalić, jakie cechy i zabezpieczenia umożliwiłyby użytkownikom czerpanie pełnych korzyści z płatności natychmiastowych.

 

Szczegółowe informacje o tym przedsięwzięciu oraz instrukcje niezbędne do wypełnienia kwestionariusza ankiety znajdują się na stronie internetowej https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12931-Instant-Payments/public-consultation_pl


Konsultacje będą otwarte do 23 czerwca 2021r.

Zachęcamy do udziału w tym przedsięwzięciu!


Copyright © 2020 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl