Inicjatywa zrównoważonych produktów - ankieta online

Zapraszamy przedsiębiorców ze Śląska do udziału w konsultacjach ”SME Panel" nt. unijnej inicjatywy zrównoważonych produktów.


Sustainable Products Initiative (SPI) została ogłoszona przez Komisję Europejską w zeszłorocznym planie działania UE dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym. Inicjatywa, której realizację wyznaczono na koniec 2021 r. ma na celu:

- dostosowanie produktów wprowadzanych na rynek UE do neutralnej dla klimatu i zasobooszczędnej gospodarki o obiegu zamkniętym,

- ograniczenie ilości odpadów i zapewnienie, by wyniki osiągane przez liderów zrównoważonego rozwoju stawały się normą.

 

Główna część SPI będzie się koncentrować na rozszerzeniu zakresu dyrektywy Ecodesign poza obszar związany z energią, tak by miała ona zastosowanie do jak najszerszej gamy produktów i spełniała wymogi obiegu zamkniętego.

 

W kontekście niniejszej ankiety zrównoważone produkty można rozumieć jako te towary i usługi, które zostały zaprojektowane z myślą o długim okresie użytkowania; produkty wytrzymałe, możliwe do naprawy, modernizacji, wyprodukowane przy minimalnym wpływie na środowisko.

 

Będziemy wdzięczni za Państwa opinie w tej tematyce, wyrażone za pośrednictwem ankiety online.

 

Link do ankiety: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SME_Panel_Sustainable_Prod_Init (pole wyboru języka znajduje się po prawej stronie).

 

W początkowej części ankiety należy podać 7-cyfrowy kod ośrodka Enterprise Europe Network w Katowicach: PL00856


Ankieta będzie otwarta do 15 czerwca 2021 r.

 

Z góry dziękujemy za poświęcony czas i wkład w niniejsze badanie!Copyright © 2020 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl