Otwarte konsultacje publiczne Komisji Europejskiej nt. transgranicznego rozwiązywania sporów podatkowych w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw - europejskie ramy.

Jak usprawnić transgraniczne rozstrzyganie sporów podatkowych dotyczących firm z UE?

 

Komisja Europejska, we współpracy z ekspertami z państw członkowskich, pracuje nad unijnym programem współdziałania (ang. cooperative compliance programme), dzięki któremu organy podatkowe mogłyby wspólnie rozstrzygać (w sposób prewencyjny) transgraniczne kwestie podatkowe, związane z działalnością firm w UE.


Podatnicy mieliby możliwość zgłaszania problemów organom podatkowym państwa członkowskiego, w którym mają miejsce zamieszkania lub siedzibę. Następnie organ podatkowy informowałby o tym  swojego odpowiednika w innym państwie członkowskim i podejmowałby próbę wypracowania wspólnego stanowiska w danej sprawie.

 

Ze wstępną wersją programu można się zapoznać na końcu ankiety.

 

Państwa doświadczenie na polu transgranicznego rozstrzygania problemów podatkowych, a także oczekiwania i sugestie rozwiązań, będą pomocne w kształtowaniu ram europejskich, które mają  służyć wspieraniu przedsiębiorstw w UE.

 

Link do ankiety:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Europeanframeworktaxdisputessurvey (w prawym górnym rogu znajduje się lista wyboru języka ankiety)

 

Konsultacje będą otwarte do 15 września 2021r.

 

Dziękujemy za Państwa wkład i zaangażowanie!

Copyright © 2020 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl