Enterprise Europe Network

Oferta dla firm

Publikacje

Opinie

Polecane strony

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - „RODO”, informujemy, że administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Fundusz Górnośląski S.A., 40-086 Katowice, ul. Sokolska 8. Podane dane będą przetwarzane w celu  realizacji zadań ośrodka Enterprise Europe Network przy FGSA, celach sprawozdawczych oraz rozliczenia i kontroli projektu Enterprise Europe Network, jak również ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Więcej informacji na stronie: Ochrona danych osobowych / Informacja o ochronie danych osobowych dla platformy IT EEN PLData protection notice for the EEN IT platform (ENG)

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE: Świadczenie usług w ekosystemie budowlanym


W imieniu Komisji Europejskiej zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych, dotyczących świadczenia usług w ekosystemie budowlanym.


Wprowadzenie:

 

W komunikacie „30-lecie jednolitego rynku” Komisja Europejska, wspólnie z państwami członkowskimi UE, zainicjowała priorytetowy proces usuwania barier w swobodnym przepływie usług w ekosystemach przemysłowych o wysokiej zawartości usług, które nie osiągnęły swojego potencjału w zakresie handlu transgranicznego. Jednym z nich jest ekosystem budowlany. W dokumencie „Ścieżka transformacji w budownictwie” Komisja dąży  do wspierania tymczasowych transgranicznych usług w celu zwiększenia elastyczności i odporności ekosystemu budowlanego.

 

Ekosystem budowlany obejmuje działania prowadzone w trakcie całego cyklu życia budynków i infrastruktury. Jest to jeden z najważniejszych ekosystemów przemysłowych pod względem zatrudnienia i wartości dodanej, zdominowany przez mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa. Odgrywa on również kluczową rolę w transformacji ekologicznej w UE. Renowacja budynków zarówno publicznych, jak i prywatnych jest działaniem niezbędnym i została uznana w Europejskim Zielonym Ładzie za kluczową inicjatywę mającą na celu zwiększenie wydajności energetycznej w UE.

 

Pomimo iż usługi budowlane są jednym z ważniejszych pod względem gospodarczym rodzajów działalności, integracja jednolitego rynku przebiega tutaj powoli. Budownictwo pozostaje w przeważającej mierze działalnością krajową. Dyskusje między Komisją, a państwami członkowskimi na temat świadczenia transgranicznych usług budowlanych wskazują na wyzwania związane z regulacją usług budowlanych, szczególnie w zakresie: udzielania zezwoleń na roboty budowlane, certyfikacji, dostępu do niektórych rodzajów działalności zawodowej. Wskazuje się tez inne bariery, takie jak np. skomplikowane procedury administracyjne, niedobór umiejętności i personelu.

 

Informacje od przedsiębiorców zebrane za pośrednictwem tej ankiety będą ważnym wkładem do dyskusji nad poszukiwaniem odpowiednich rozwiązań. Szczególnie cenne będą Państwa uwagi, spostrzeżenia i sugestie przekazane w formie odpowiedzi na zestaw pytań otwartych.


Ankieta będzie dostępna tutaj do  1 września 2023 (w zakładce „Languages” możliwość wyboru polskiej wersji językowe ankiety).


Dziękujemy za Państwa zaangażowanie i poświęcony czas!Copyright © 2020 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl