Enterprise Europe Network

Oferta dla firm

Publikacje

Opinie

Polecane strony

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - „RODO”, informujemy, że administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Fundusz Górnośląski S.A., 40-086 Katowice, ul. Sokolska 8. Podane dane będą przetwarzane w celu  realizacji zadań ośrodka Enterprise Europe Network przy FGSA, celach sprawozdawczych oraz rozliczenia i kontroli projektu Enterprise Europe Network, jak również ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Więcej informacji na stronie: Ochrona danych osobowych / Informacja o ochronie danych osobowych dla platformy IT EEN PLData protection notice for the EEN IT platform (ENG)

 

Ankieta nt. wsparcia udzielonego przedsiębiorcom (MŚP) w ramach sieci Enterprise Europe Network

Szanowni Przedsiębiorcy / klienci ośrodka ENTERPRISE EUROPE NETWORK w Katowicach

 

Komisja Europejska rozpoczęła prace nad oceną końcową programu na rzecz konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) realizowanego w latach 2015–2021 oraz programu na rzecz przedsiębiorczości i innowacji (EIP) realizowanego od 2008 do 2014 r. Obydwa te programy miały na celu wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz samej idei przedsiębiorczości. Prowadzona obecnie ocena ma pomóc w kształtowaniu przyszłego wsparcia dla MŚP w ramach programów SME Pillar oraz InvestEU.  


W związku z powyższym, chcielibyśmy poprosić Państwa o odpowiedź na kilka pytań dotyczących otrzymanego wsparcia i jego wpływu na prowadzoną działalność gospodarczą.  

 

Ankieta została przygotowana w oparciu o wymogi Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Państwa dane wykorzystane będą wyłącznie do celów tego badania. Wyniki ankiety zostaną opublikowane w formie zbiorczej, w celu zachowania anonimowości respondentów.

 

Ankieta będzie dostępna tutaj do 25 września 2023 r.  

 

Z góry dziękujemy za poświęcony czas i wkład w prowadzone badanie!

Copyright © 2020 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl