Enterprise Europe Network

Oferta dla firm

Publikacje

Opinie

Polecane strony

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - „RODO”, informujemy, że administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Fundusz Górnośląski S.A., 40-086 Katowice, ul. Sokolska 8. Podane dane będą przetwarzane w celu  realizacji zadań ośrodka Enterprise Europe Network przy FGSA, celach sprawozdawczych oraz rozliczenia i kontroli projektu Enterprise Europe Network, jak również ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Więcej informacji na stronie: Ochrona danych osobowych / Informacja o ochronie danych osobowych dla platformy IT EEN PLData protection notice for the EEN IT platform (ENG)

 

Ankieta dla przedsiębiorców nt. staży wysokiej jakości

W imieniu Komisji Europejskiej zapraszamy przedsiębiorców do udziału w ankiecie poruszającej tematykę staży wysokiej jakości. Prowadzone badanie posłuży do przygotowania przez Komisję Europejską inicjatywy w sprawie staży wysokiej jakości, aktualizującej dokument „Ramy jakości staży” z 2014 r.

 

Czym są ramy jakości staży?


Ramy jakości staży stanowią zalecenie dla państw członkowskich dotyczące wprowadzenia    w życie warunków zapewniających wysokiej jakości uczenie się i odpowiednie warunki pracy dla stażystów. Określono w nich 21 zasad jakości, dotyczących np. zawarcia pisemnej umowy o staż (określającej cele w zakresie uczenia się i szkolenia), warunki pracy, prawa i obowiązki, rozsądny okres trwania, uznawanie umiejętności i kompetencji, wymogi dla staży transgranicznych.

 

Dlaczego Komisja przygotowuje nową inicjatywę?


Komisja przeprowadziła niedawno ocenę ram jakości staży, która ujawniła szereg obszarów, które można by udoskonalić. Ponadto niektóre zainteresowane strony, w szczególności młodzież, zwróciły się do Komisji o wzmocnienie obecnego zalecenia, np. przez objęcie nim dostępu do wynagrodzenia i ochrony socjalnej.

Za pośrednictwem niniejszej ankiety Komisja liczy na zebranie szerszych informacji dotyczących następujących aspektów:

 

·         Główne cechy staży w MŚP i powiązane praktyki biznesowe

·         Koszty i korzyści staży w MŚP

·         Wsparcie dla MŚP w oferowaniu wysokiej jakości staży


Link do ankiety:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SME_Panel_-_Quality_traineeships (pole wyboru języka ankiety jest po prawej stronie w zakładce „Languages”)

 

Ankieta będzie dostępna do 13 listopada 2023 r.

 

Ważne!

o   w pierwszym pytaniu ankiety „Jak dowiedzieli się Państwo o tej ankiecie?” należy wybrać: „Przez Europejską Sieć Przedsiębiorczości”

o   w kolejnym polu należy podać 7-cyfrowy kod identyfikacyjny naszego ośrodka Enterprise Europe Network w Katowicach/ośrodka, który przesłał Państwu tę ankietę: PL00152

 

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie i poświęcony czas!

Copyright © 2020 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl