Enterprise Europe Network

Oferta dla firm

Publikacje

Opinie

Polecane strony

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - „RODO”, informujemy, że administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Fundusz Górnośląski S.A., 40-086 Katowice, ul. Sokolska 8. Podane dane będą przetwarzane w celu  realizacji zadań ośrodka Enterprise Europe Network przy FGSA, celach sprawozdawczych oraz rozliczenia i kontroli projektu Enterprise Europe Network, jak również ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Więcej informacji na stronie: Ochrona danych osobowych / Informacja o ochronie danych osobowych dla platformy IT EEN PLData protection notice for the EEN IT platform (ENG)

 

Jak tworzy się europejski program ramowy w zakresie badań

Ponieważ rok dobiega końca i pojawia się rok 2024, jesteśmy tutaj, aby poinformować Państwa o trwających przygotowaniach do kształtowania Programu Ramowego 10 (10 PR).


10. PR rozpocznie się dopiero w 2028 r., ale rok 2024 będzie ważnym rokiem dla kolejnego siedmioletniego programu badawczego, a Komisja Europejska zacznie ołówkować zarys przed przedstawieniem kompleksowego wniosku w 2025 r.


Kluczowe (orientacyjne) daty:


  • Styczeń 2024 – publikacja oceny ex post programu badawczego „Horyzont 2020” na lata 2014–2020 oraz sposobu wykorzystania jego budżetu wynoszącego 80 miliardów euro
  • Czerwiec 2024 r. – państwa członkowskie przedstawiają swoją wizję w raporcie grupy zadaniowej ds. Europejskiej Przestrzeni Badawczej i Innowacji (ERAC) 10. PR
  • Październik 2024 r. – Grupa ekspertów Komisji pod przewodnictwem byłego ministra nauki Portugalii Manuela Heitora publikuje niezależny raport na temat przyszłości europejskich badań naukowych i innowacji
  • Początek 2025 r. – ma zostać opublikowana ocena śródokresowa programu „Horyzont Europa”.
  • Do 1 lipca 2025 r. – zostaje ujawniony oficjalny wniosek Komisji dotyczący 10. PR
  • Jesień 2025 – państwa członkowskie rozpoczynają negocjacje w sprawie proponowanego programu ramowego
  • Początek 2026 r. – państwa członkowskie osiągają porozumienie i rozpoczynają się negocjacje z Parlamentem Europejskim
  • Koniec 2026 r. – (miejmy nadzieję) porozumienie w sprawie 10. PR, pozostawiając Komisji rok na przygotowanie programu
  • 2027 – głowy państw i parlamenty ustalają siedmioletni budżet UE, obejmujący finansowanie 10. PR
  • 2028 – Rozpoczęcie 10. PR

Prace nad następcą programu „Horyzont Europa” rozpoczęły się na dobre w lutym, kiedy Komisja Europejska opublikowała wyniki konsultacji społecznych na temat 10. PR.

Źródło oraz więcej informacji: https://sciencebusiness.net/news/fp10/how-make-european-research-framework-programmeZespół Enterprise Europe Network Katowice

Fundusz Górnośląski SA
Email: enterprise@oddzial.fgsa.pl
tel.: +48 32 72 85 623, -621, -620


Copyright © 2020 by Fundusz Górnośląski S.A. tworzenie stron www: aptus.pl